44 ngày kinh hoàng của nữ 16 tuổi

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
#4
Có manga dựa vào tình tiết này để làm cốt truyện rồi đó, mấy màn tra tấn cũng giống như trong mô tả luôn. Đọc được nửa chừng thì tớ bỏ, bệnh bỏ bu... =.=''. Mà cái tin này đọc nặng nề quá, ảnh hưởng tâm lý vãi :(
 
Top