Kirby Fighters Deluxe

dark_pearl

Super Moderators
Thành viên BQT
#1

Game Information
Developer : HAL Labs
Publisher : Nintendo
Genre : Action Fighting
Platform : 3DS
Size : 124MB
Region : USA
Language : English
Release Date : 29.8.2014 [USA]

Description
Kirby Fighters Deluxe là một phiên bản Mini game khác của Kirby Triple Deluxe, game chỉ phát hành download trên eShop vào ngày 29-08-2014.

Kirby Fighters Deluxe có chế độ chơi tương tự như kiểu game Super Smash Bros., nơi mà bốn Kirby cùng lúc hỗn chiến, mỗi Kirby dùng một sức mạng “copy” khác nhau. Phiên bản trên eShop này có khác đôi chút cho với “Kirby Fighters” (là mini game trong Kirby Triple Deluxe)

Download Links
Google

Screenshots

Gameplay Trailer
 
Top