Nintendo 3DS

Tất cả các vấn đề về game, hack, phần mềm & phần cứng trên Nintendo 2DS, 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DX XL thảo luận tại đây

Lưu trữ 3DS | FAQ, Guide, Homebrew, CFW, Hack...

Tập hợp các hướng dẫn về hack, phần mềm, giả lập... trên máy 3DS (2DS) dành cho thành viên mới dễ theo dõi.
Chủ đề
44
Bài viết
3,296
Chủ đề
44
Bài viết
3,296

Download Game Nintendo 3DS

Thông tin về Rom ra mắt, link download các game 3DS mới nhất
Chủ đề
221
Bài viết
1,386
Chủ đề
221
Bài viết
1,386
Chú ý
Chủ đề
Top