Hardware

Các vấn đề về phần cứng của máy NDS - Nintendo DS, DS Lite, DSi, DSi XL post thắc mắc tại đây để các mod dễ quản lý và trả lời giúp bạn thông tin kỹ thuật...

Cửa hàng game Nintendo nShop

Lưu trữ

Lưu trữ các bài viết hay, kinh nghiệm cũng như hướng dẫn về thế hệ máy chơi game cầm tay Nintendo DS, DSi, DSi XL và DS Lite dành riêng cho bạn.
Chủ đề
23
Bài viết
435
Chủ đề
23
Bài viết
435
Chú ý
Chủ đề

Mua máy PS4 tại nShop

Banner Blog 4

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top