Software-Hardware

Góc riêng dành cho các thành viên Nintendo Vietnam quan tâm đến homebrew, phần cứng của máy Nintendo DS, DS Lite, DSi và DSi XL. Giải đáp kỹ thuật liên quan máy

Cửa hàng game Nintendo nShop

Hardware

Các vấn đề về phần cứng của máy NDS - Nintendo DS, DS Lite, DSi, DSi XL post thắc mắc tại đây để các mod dễ quản lý và trả lời giúp bạn thông tin kỹ thuật...
Chủ đề
85
Bài viết
4.8K
Chuyên mục con:
  1. Lưu trữ
Chủ đề
85
Bài viết
4.8K

Flashcard

Tổng hợp các vấn đề về flashcard của NDS giúp chơi game Nintendo DS trên máy DS, DS Lite, DSi, DSi XL như thẻ R4, R4i, R4i Gold, R4i 3D, Super Card DS1, M3...
Chủ đề
62
Bài viết
6.7K
Chuyên mục con:
  1. Lưu trữ
Chủ đề
62
Bài viết
6.7K

Giả lập

Nơi thảo luận, thắc mắc các vấn đề về giả lập NDS trên PC. Giả lập No$GBA, DSemuMe... giúp bạn chơi game Nintendo DS và DSi trên máy tính dễ dàng nhất...
Chủ đề
25
Bài viết
769
Chủ đề
25
Bài viết
769
Chú ý
Chủ đề

Mua máy PS4 tại nShop

Banner Blog 4

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top