Black Tiger

Cửa hàng game Nintendo nShop

DSL , PSP , PC games , thiên nhiên , [kẹo] !!!
Sinh nhật
Tháng hai 2
Nơi ở
www.coiam.com ( dưới này nè ! )
Occupation
cop

Liên hệ

Yahoo! Messenger
nintendo_ds_lite_2008@yahoo.co

Chữ ký


:em06: :serenade[1]:

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top