Cửa hàng game Nintendo nShop

chiisana mahou

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Vào trang này http://www.acekard.com/download.php rồi down chương trình format thẻ nhớ, Sau khi format thẻ nhớ xonhg thì Download AKAIO 1.9.0 và chép ngoài cùng thư mục thẻ nhớ

    Chắc là lấy thẻ nhớ khác sử dụng vì cái thẻ 4G đó tốc độ hơi chậm
    Mình rất thích bộ zelda của bạn, nếu bạn share được thì pm cho mình nghen:), mặc dù đa số dân sưu tập ít khi share nên mình hỏi cầu may thôi:)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top