hoang634

Cửa hàng game Nintendo nShop

Chữ ký

THÍCH CÔNG NGHỆ , THÍCH MUA BÁN LINH TINH VÀ 1 NIỀM ĐAM MÊ VỚI HANDHELD :D

SĐT : 0967450100

Các danh hiệu

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 2. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
Top