Nội dung mới nhất bởi joseph brent

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. J

    Bạn cho mình hỏi là cửa hàng của bạn còn bán đĩa mini DVD để chơi trên gamecube (máy mình đã...

    Bạn cho mình hỏi là cửa hàng của bạn còn bán đĩa mini DVD để chơi trên gamecube (máy mình đã được modchip) không bạn ?
Top