Cửa hàng game Nintendo nShop

K
Featured content
0
Reaction score
4

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Featured content Giới thiệu

  • bạn còn làm Pkm hack k? nếu còn thì giúp mình làm 1 bé Eevee (shiny + Female) Anticipation, Modest, Moves: Hyper Voice, Heal Bell.. dc k? Nếu được thì cảm ơn bạn nhìu lắm. Sẽ hậu tạ những gì trong khả năng của mình ^^. Còn k được thì thôi không sao cả. cho mình xin lỗi vì làm phiền bạn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top