KrazyBear

Cửa hàng game Nintendo nShop

Sinh nhật
19 Tháng mười hai 1989 (Tuổi: 32)
Gender
Male

Chữ ký

Đang chơi:
- Pokemon X


KrazyBear
Friend Code: 5043-2463-3202

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top