Nội dung mới nhất bởi KrazyBear

Cửa hàng game Nintendo nShop

 1. KrazyBear

  Hi bạn, mình đang chơi pokemon X, vừa add friend bạn, add lại mình nha KrazyBear ===...

  Hi bạn, mình đang chơi pokemon X, vừa add friend bạn, add lại mình nha KrazyBear === 5043-2463-3202 Thanks
 2. KrazyBear

  Hi bạn, mình dang chơi Pokemon X , mình add bạn rồi, add lại của mình nha KrazyBear ===...

  Hi bạn, mình dang chơi Pokemon X , mình add bạn rồi, add lại của mình nha KrazyBear === 5043-2463-3202 Thanks
 3. KrazyBear

  Hi bạn! Mình đang chơi Pokemon X. Mình add friend bạn rồi, add lại mình nha KrazyBear ----...

  Hi bạn! Mình đang chơi Pokemon X. Mình add friend bạn rồi, add lại mình nha KrazyBear ---- 5043-2463-3202 Thanks
 4. KrazyBear

  Hi bạn, Mình đang chơi PokemonX ... Bạn add mình nha. Có gì mình battle và trade pkm với nhau ^^...

  Hi bạn, Mình đang chơi PokemonX ... Bạn add mình nha. Có gì mình battle và trade pkm với nhau ^^ KrazyBear ---- 5043-2463-3202 Thanks
 5. KrazyBear

  Hi bạn, Mình add FC của bạn rồi. Mình đang chơi PokemonX Add lại của mình nha KrazyBear ----...

  Hi bạn, Mình add FC của bạn rồi. Mình đang chơi PokemonX Add lại của mình nha KrazyBear ---- 5043-2463-3202
 6. KrazyBear

  Hi! Mình add friend bạn rồi, Add lại của mình nha . Mình đang chơi PokemonX KrazyBear ----...

  Hi! Mình add friend bạn rồi, Add lại của mình nha . Mình đang chơi PokemonX KrazyBear ---- 5043-2463-3202 Thanks bạn
 7. KrazyBear

  3DS friend code

  Hi mọi người ! Mình đang chơi Pokemon X. Mọi người add friend mình nha... Hy vọng được gặp gỡ và giao lưu cùng mọi người... HY vọng page tổ chức 1 buổi offline cho Fan Pokemon X & Y de mọi người có thể gặp gỡ và chia sẻ với nhau ^^
 8. KrazyBear

  Tìm bạn chơi chung Pokemon X và các game khác của 3DS

  Tìm bạn chơi chung Pokemon X và các game khác của 3DS
Top