Nội dung mới nhất bởi KyoKirishima

Cửa hàng game Nintendo nShop

 1. K

  add fc mình nhé :2423-2825-5463, mình add bạn rồi

  add fc mình nhé :2423-2825-5463, mình add bạn rồi
 2. K

  [Thảo luận] Pokemon X/Y

  add mình đi mình giúp cho, mình cũng đang cần tiến hóa con feebas
 3. K

  [Thảo luận] Pokemon X/Y

  cảm ơn bạn nhé :)
 4. K

  [Thảo luận] Pokemon X/Y

  ai giúp với :D
 5. K

  [Thảo luận] Pokemon X/Y

  ai rảnh giúp mình trade tiến hóa con scyther với
 6. K

  Add lại mình nhé 2423-2825-5463

  Add lại mình nhé 2423-2825-5463
 7. K

  [Thảo luận] Pokemon X/Y

  mình có này,lúc nào thấy mình onl thì pm nhé :)
 8. K

  [Thảo luận] Pokemon X/Y

  vậy thì cảm ơn bạn nhiều :),bạn thường onl lúc nào vậy
 9. K

  [Thảo luận] Pokemon X/Y

  ai có scyther iv đẹp thì cho 1 mình con nhé,mình mới tập breed thôi :)
 10. K

  bạn add mình nhé 2423-2825-5463,mình add bạn rồi

  bạn add mình nhé 2423-2825-5463,mình add bạn rồi
 11. K

  Tổng hợp Friend Code của Pokemon Trainer

  mọi người add mình nhé 2423-2825-5463 Pokemon X :KyoKirishima
 12. K

  mình add bạn rồi, add lại mình nhé 2423-2825-5463

  mình add bạn rồi, add lại mình nhé 2423-2825-5463
 13. K

  add lại mình nhé 2423-2825-5463,mình add bạn rồi

  add lại mình nhé 2423-2825-5463,mình add bạn rồi
 14. K

  mình add bạn rồi, add lại mình nhé 2423-2825-5463

  mình add bạn rồi, add lại mình nhé 2423-2825-5463
 15. K

  đã add bạn,add lại mình nhé 2423-2825-5463 Pokemon X :KyoKirishima

  đã add bạn,add lại mình nhé 2423-2825-5463 Pokemon X :KyoKirishima
Top