lanbe2007

Cửa hàng game Nintendo nShop

wii,pc,

Chữ ký

Vài chú ý nhỏ:
1.Đọc các hướng dẫn trước khi gửi câu hỏi
2.Cung cấp đầy đủ thông tin khi có một câu hỏi
3.Viết bằng tiếng Việt có dấu
4.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.
 2. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 3. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top