medabotvn

Cửa hàng game Nintendo nShop

từng bị té giếng 7 lần,may mắn là không sao

game,gái.... và ca hát heee
Nơi ở
bệnh viện từ dũ
Occupation
sinh viên

Chữ ký

Mình không thích con nít nhưng mình thích cách tạo ra con nít:em34:

Đang theo dõi

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top