Cửa hàng game Nintendo nShop

S

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Bạn ơi,bạn đừng nên dùng những câu như vậy ,dễ gay ra hiềm khích lắm nha giữa 2 chủ topic ko có thù hằn gì nhưng bạn vô tình sẽ tạo ra hiềm khích giữa họ
    Nếu bạn ủng hộ Aliviss hay Kamus thì bạn cứ ủng hộ ,chứ đừng lôi tên ngừoi khác vào
    Thanks bạn mong bạn hiểu ý mình
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top