Nội dung mới nhất bởi Thientoan342

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. T

    HCM Bán thẻ sky3ds+, gateway(xanh và đỏ) và supercard dstwo plus

    Bán các loại thẻ sky3ds+ 1m5 Gateway (gồm 2 thẻ xanh và đỏ): 1m Supercard dstwo 4 in 1: 700k Không có hình nhưng cả 4 thẻ còn mới nguyên dùng rất ít. Liên hệ sdt: 01203058412 (Toàn)
  2. T

    HCM Cần bán thẻ gateway và supercarddstwo 4 in 1

    Cần bán 2 thẻ trên do mình không còn dùng đến. Gateway bao gồm 2 thẻ (xanh và đỏ) giá 800k và supercard dstwo 4 in 1 giá là 600k. Giá chót rồi nên không giảm nữa nhé hoặc đổi lấy thẻ Sky3ds+. Liên hệ Toàn sđt: 01203058412 hoặc email: thientoan341@gmail.com
Top