Tiểu-Bảo's latest activity

Cửa hàng game Nintendo nShop

  • Tiểu-Bảo
    Tiểu-Bảo đã trả lời vào chủ đề Vấn đề pin ảo với máy mới..
    pin ảo thì hên xui đó bạn chứ cũng không liên quan máy mới cũ. thường xả hết pin sạc đầy chơi lại là bình thường. còn sleepmode tốn...
Top