Toandao

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nơi ở
Texas, USA
Gender
Male

Chữ ký

FC 1289-8302-8397
Mình đang chơi Pokemon Y
Friend Safari ( type Electric ): Electrode, Helioptile, Zebstrika

Bạn nào add mình rồi thì inbox để mình add lại.
Top