Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. Hidenori

    Wifi khi chơi game online ?

    Wifi của mình thường là dùng WPA2 nhưng mình config thành WEP rồi test connect thì nó bảo là thành công, mình thấy cột sóng đầy đủ hết, nhưng khi vào game thì ko connect dc do cột sóng ko có miếng nào là sao ? Ví dụ như PKM Black 2 mình connect vào C Gear nhưng bị đứng game, còn Rune Factory thì...
Top