Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. U

    Thư viện game Nintendo DS (3000+ game) !!

    Thư viện game NINTENDO DS Sau một thời gian sưu tầm, cuối cùng thì mình cũng tập hợp đc gần 3000 games NDS (OMG, It's a lot)! Bởi vì số lượng game quá nhiều, và mang tính chất là thư viện nên sẽ ko có ảnh hay hướng dẫn trong này, chỉ sắp xếp theo tên thôi (cả 1 vấn đề :-*). Các anh mod...
Top