Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. L

    [Thảo luận game] Kingdomhearts3D:Drop Distance.

    Mình nghe 3D cốt truyện khó hiểu nên không lấy mà lấy One Piece và Heroes of Ruin, giờ có vẻ tiếc :myemo0111:
Top