Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. B

    [NDS] Nanostray

    Nanostray Tên game: Nanostray Phát triển: Shin'en Phát hành: Majesco Năm phát hành: 2005 Thể loại: Action, Shoot-'Em-Up Mở đầu Đến tử nhà phát triển Shin'en đã từng thành công với tựa game Iridion trên GBA và do Majesco phát hành năm 2005, một trong những tựa game đầu tiên trên NDS...
Top