Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

 1. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Thêm được 2 băng Warioware twisted và Street fighter alpha3 để hoàn tất Wario và Street fighter trên GBA ;) và vài đĩa Gamecube góp zui :d
 2. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  không bác ơi, mình sưu tầm cũng lâu mới kiếm được nên b thông cảm ;) nhân tiện góp zui thêm vài em gb mới gom ^^ thêm được sfc mario kart :)
 3. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  cuối cùng cũng đủ 5 phần super bomber man :D và thêm được em famicom Super Mario bros usa (super mario 2 bên hệ us ;) )
 4. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Thêm vài băng console Nintendo góp zui :d - Starcraft 64 ^^ - 2 băng Famicom classic của Namcot - đặc biệt là xe tăng kiếm đã lâu ^^ Bản gốc, bản mini và nes classic :))
 5. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Hôm nay tiếp tục lên sóng :D - thêm được băng gba Harvest moon bản con gái để sánh cặp với bản con trai :x;;);) - memory card chính hãng cho gamecube 3 loại dung lượng nhớ xám 59 - đen 251 - trắng 1019 blocks (cái thứ 3 - save trắng dung lượng 64MB cao nhất khá hiếm ) :)
 6. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Và cuối cùng là băng Fire Emblem 8 và Mario golf Eu :)
 7. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Tiếp tục là GBA (trong đó có Castlevania là song bản Aria of sorrow và Harmony Of dissonance ^^) Cơ bản là đủ 4 game gba của Castlevania và 5 game zelda :D
 8. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Máy GB Pocket xanh và camera cũng xanh luôn và vài băng ^^ Camera hệ us và jpn khác nhau tên gọi ;;) Bonus :D (Mario trên GB original )
 9. VinhWin

  Toàn Quốc Cần bán game gba gốc và fake

  Uppp
 10. VinhWin

  HCM xong

  Uppp
 11. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Combo " ZELDA Ocarina of Time " 3DS và N64 (4 hệ US,JP,EU và Aus) :D>:D< Máy 3ds cosmic black phiên bản kỷ niệm 25 game Zelda với Zelda OoT 3D >:D< Gần đây ngoài zelda 3ds mình cũng có thêm Wii twilight princess cho bst zelda ;);)
 12. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Gần đây thêm được vài băng N64 hệ Japan nên góp vui 1 tấm Nintendo 64 Clear Red (dành riêng cho thị trường Nhật) kèm băng hệ japan cho em nó :D Nhân tiện có thêm vài em Dragonball nên làm 1 tấm luôn ;) Bonnus thêm 3 em Super famicom FF japan ^^
 13. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Mario Kart hệ US góp vui :d Ps: thanks @Mario đã tặng m code download ^^
 14. VinhWin

  Sưu tầm N-classic ?

  Lâu lâu góp vui topic, 6 phần Final Fantasy 1,2,3,4,5,6 xuất hiện trên 2 đời máy console đầu tiên của Nintendo (phần 6 chính là final fantasy 3 trên băng snes hệ us >:D< ), vì không có băng famicom phần 2 và 3 nên lấy đỡ băng gba và ds thế vô, tuy lung tung nhưng thôi kệ ;) Vài băng gameboy :)
 15. VinhWin

  Toàn Quốc Bán cover plate Animal Crossing

  Upppp
 16. VinhWin

  Toàn Quốc POKEMON WHITE, POKEMON RANGER, DS FAT, GAME GB, GBC, GBA

  Uuuuuuupppppppp
Top