Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. P

    3DS Final Fantasy XIV - A Realm Reborn

    Sorry trước nếu mình post sai nơi :( Tuyển 2 healers cho FFXIV:ARR server JP Gungnir cho high end game content Team mình đang rất cần 2 healers để clear high end game content. Team speak English, no Japanese. Server mình có 1 số ít EN speakers nhưng chủ yếu là Japanese. Ai cũng chơi tanks và...
Top