Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

 1. Ruji

  News Ngài Satoru Iwata đã ra đi vĩnh viễn

 2. Ruji

  News The Legend of Zelda lên phim!

  Không biết sẽ là Link phiên bản gì? Mature Link hay Chibi Link hay là cả hai?
 3. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 52, 2014 (Dec 22 - Dec 28) 01./01. [3DS] Yo-kai Watch 2: Shin Uchi <RPG> (Level 5) {2014.12.13} (¥4.968) - 265.226 / 2.007.327 <80-100%> (-50%) 02./03. [3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire # <RPG> (Pokemon Co.) {2014.11.21} (¥4.937) - 144.435 / 2.464.850 <80-100%>...
 4. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 51, 2014 (Dec 15 - Dec 21) 01./01. [3DS] Yo-kai Watch 2: Shin Uchi <RPG> (Level 5) {2014.12.13} (¥4.968) - 530.183 / 1.742.101 <80-100%> (-56%) 02./00. [3DS] Final Fantasy Explorers # <RPG> (Square Enix) {2014.12.18} (¥6.264) - 163.844 / NEW <60-80%> 03./02. [3DS] Pokemon...
 5. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 50, 2014 (Dec 08 - Dec 14) 01./00. [3DS] Yo-kai Watch 2: Shin Uchi <RPG> (Level 5) {2014.12.13} (¥4.968) - 1.211.918 / NEW <80-100%> 02./02. [3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire # <RPG> (Pokemon Co.) {2014.11.21} (¥4.937) - 151.011 / 2.174.087 <80-100%> (-10%) 03./01...
 6. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 49, 2014 (Dec 01 - Dec 07) 01./00. [WIU] Super Smash Bros. for Wii U # <FTG> (Nintendo) {2014.12.06} (¥7.776) - 244.747 / NEW <60-80%> 02./01. [3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire # <RPG> (Pokemon Co.) {2014.11.21} (¥4.937) - 167.523 / 2.023.076 <80-100%> (-48%)...
 7. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 48, 2014 (Nov 24 - Nov 30) 01./01. [3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire # <RPG> (Pokemon Co.) {2014.11.21} (¥4.937) - 320.960 / 1.855.553 <80-100%> (-79%) 02./00. [PSV] Phantasy Star Nova <RPG> (Sega) {2014.11.27} (¥6.458) - 107.638 / NEW <60-80%> 03./00. [PSV]...
 8. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 47, 2014 (Nov 17 - Nov 23) 01./00. [3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire # <RPG> (Pokemon Co.) {2014.11.21} (¥4.937) - 1.534.593 / NEW <60-80%> 02./00. [PS4] Assassin's Creed: Unity # <ACT> (Ubisoft) {2014.11.20} (¥9.072) - 43.838 / NEW <60-80%> 03./00. [PS3] Dynasty...
 9. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 46, 2014 (Nov 10 - Nov 16) 01./00. [PS3] Call of Duty: Advanced Warfare - Subtitled Edition <ACT> (Square Enix) {2014.11.13} (¥8.424) - 100.996 / NEW <60-80%> 02./00. [PS3] World Soccer Winning Eleven 2015 <SPT> (Konami) {2014.11.13} (¥8.208) - 76.407 / NEW <40-60%>...
 10. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 45, 2014 (Nov 03 - Nov 09) 01./01. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 50.841 / 2.166.659 <80-100%> (-43%) 02./02. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 31.286 / 2.836.224 <80-100%> (-3%) 03./03...
 11. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 44, 2014 (Oct 27 - Nov 02) 01./01. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 89.364 / 2.115.818 <80-100%> (-40%) 02./08. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 32.258 / 2.804.938 <80-100%> (-7%) 03./07...
 12. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 43, 2014 (Oct 20 - Oct 26) 01./01. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 148.020 / 2.026.454 <80-100%> (-43%) 02./00. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2014 <SPT> (Konami) {2014.10.23} (¥7.538) - 76.924 / NEW <80-100%> 03./00. [PS3] The...
 13. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 42, 2014 (Oct 13 - Oct 19) 01./01. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 260.485 / 1.878.434 <80-100%> (-84%) 02./02. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 59.664 / 1.681.128 <80-100%> (-27%)...
 14. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 41, 2014 (Oct 06 - Oct 12) 01./00. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 1.617.949 / NEW <80-100%> 02./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 81.959 / 1.621.464 <80-100%> (-24%) 03./03. [3DS]...
 15. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 40, 2014 (Sep 29 - Oct 05) 01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 107.259 / 1.539.505 <80-100%> (-17%) 02./00. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 85.354 / NEW <40-60%> 03./04...
 16. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 39, 2014 (Sep 22 - Sep 28) 01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 128.983 / 1.432.246 <80-100%> (-59%) 02./00. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 98.161 / NEW...
 17. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 38, 2014 (Sep 15 - Sep 21) 01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 316.024 / 1.303.263 <80-100%> (-68%) 02./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 60.450 / 2.503.477 <80-100%> (-1%)...
 18. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 37, 2014 (Sep 08 - Sep 14) 01./00. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 987.239 / NEW <80-100%> 02./00. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 88.609 / NEW <60-80%> 03./01. [3DS] Yo-kai...
 19. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 36, 2014 (Sep 01 - Sep 07) 01./04. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 60.469 / 2.381.932 <80-100%> (-20%) 02./00. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 59.053 / NEW <80-100%> 03./01. [PSV] Toukiden...
 20. Ruji

  Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

  Famitsu Sales: Week 35, 2014 (Aug 25 - Aug 31) 01./00. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥6.264) - 100.073 / NEW <60-80%> 02./00. [PSV] Love Live! School Idol Paradise Vol.1: Printemps / Vol.2: BiBi / Vol.3: Lily White # <ADV> (Kadokawa Games)...
Top