Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. V

    New 3ds bị lỗi di chuyển

    Máy new 3ds của e bị dính lỗi khi mở máy lên tự động di chuyển đến trang cuối màn hình. Khi nhấn circle pad để di chuyển khung chon game về là vẫn tự động trả ngược lại giống như cấn màn cảm ứng ở vị trí chuyển sang trang bên phải. Máy bị vậy có sử được không vậy.

Cửa hàng game Nintendo nShop

Top