Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. chochet12

    thảo luận về iron man 2

    ai phá đảo trò này rùi chỉ tui cách qua màn 2 với (boss là cái máy bay ) tui qua màn đó 2 lần rồi mà nó ko mở ra màn mới :em35::em35: chỉ tui với ,thanks:em03:
  2. chochet12

    Thảo luận The Legend of Zelda: Spirit Tracks

    ủa kì vậy tui dùng no$zoomer chơi đến đoạn lên xe lửa đi đến lâu đài mà có bị lỗi gì đâu???? mà nè,tui đến cái đoạn vào cái hang động có 4 cái quả cầu ,chém thế nào cho nó mở cửa =.=,chỉ dẫn đọc chả hiểu mô tê chi sất >"<
Top