Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. H

    [SWITCH] Estelle trong Tales of Vesperia

    Mình muốn hỏi là chuyển mục tiêu khi dùng Artes First Aid của Estelle như thế nào? Nếu là lỗi game thì có cách nào tự sửa ko hay nên đem ra tiệm?
Top