Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. N

    HCM Wii U Black 32GB Premium Pack mới 99.9%

    Máy mới tinh chỉ mới chui vào vọc được vài ngày sau đó lại cất bỏ hộp :D Máy mình còn chưa lột seal nữa nên anh em cứ yên tâm có sao nói vậy à. Ngoài ra là linh tinh mấy thứ như dán màn hình rồi một số game lẻ như Super Mario Smash Bro U, Wii Sport Club với Batman Arkham. Thông tin chi tiết anh...
Top