Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. C

    [Hướng dẫn] Unban cho máy bị error code 002-0102

    *Sau này vẫn có khả năng bị ban trở lại, vì đây là đồ dùng chung (cái seed mà bạn tải về ở bước số 5), cả ngàn người đều đang dùng cái này. Nếu một người dùng cái này mà hack/cheat để bị ban, thì tất cả các máy dùng cái seed đấy cũng sẽ bị ban theo. khi đó sẽ phải tìm cái seed khác thay thế làm...
Top