Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. M

    [GBA] Harvest Moon bị loạn phím

    mình dùng Visual Boy Advance bạn ạ :<
  2. M

    [GBA] Harvest Moon bị loạn phím

    Chuyện là cái game Harvest Moon - Friends of Mineral Town của mình bị loạn phím, không điều khiển game bằng các phím A, B, R, L như trong game hướng dẫn được mà lại chơi bằng những phím số bên phải (bàn phím Dell). Kiểu này rất khó chơi nên có ai biết nó bị làm sao và how to fix không ạ T.T "...
Top