Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

 1. D

  NES - Ôn lại tuổi thơ nào (Cập nhật link tải game và giả lập điện tử 4 nút)

  Cái trò đấy e chả biết diễn tả như lào, có 1 trò e mê lắm Nó như này này :v ( tiết mục diễn tả độ điên kk ) Mình điều khiển 1 con gì gì á,trong khu vực toàn băng, cứ chạy thẳng tiến lùi .... ( đi tự do ) khúc đầu đi thẳng tới sẽ ăn đc 1 cục j đó, tới đoạn nữa sẽ có 1 cái cục băng kiểu thang máy...
 2. D

  NES - Ôn lại tuổi thơ nào (Cập nhật link tải game và giả lập điện tử 4 nút)

  Cái trò đấy e chả biết diễn tả như lào, có 1 trò e mê lắm Nó như này này :v ( tiết mục diễn tả độ điên kk ) Mình điều khiển 1 con gì gì á,trong khu vực toàn băng, cứ chạy thẳng tiến lùi .... ( đi tự do ) khúc đầu đi thẳng tới sẽ ăn đc 1 cục j đó, tới đoạn nữa sẽ có 1 cái cục băng kiểu thang máy...
 3. D

  Cái trò đấy e chả biết diễn tả như lào, có 1 trò e mê Mình điều khiển 1 con gì gì á,trong khu...

  Cái trò đấy e chả biết diễn tả như lào, có 1 trò e mê Mình điều khiển 1 con gì gì á,trong khu vực toàn băng, cứ chạy thẳng tiến lùi .... ( đi tự do ) khúc đầu đi thẳng tới sẽ ăn đc 1 cục j đó, tới đoạn nữa sẽ có 1 cái cục băng kiểu thang máy đưa mình lên => game trở thành 2d đi qua đi về, né mấy...
Top