Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. F

    NDS Absolute Roms Collection - Dành cho người đam mê sưu tập

    1. Bộ sưu tập này dựa hoàn toàn vào database của ADVANsCEne nên các rom của nó tương thích hoàn toàn với NdsCRC và RToolDS 2. Bao gồm tất cả các game có tiếng Anh. Trong đó có 1480 game hệ U + 418 game hệ E mà không có phát hành trên hệ U. Một con số 10% tròn trĩnh. :P 3. Tất cả các rom bị trùng...
  2. F

    3DS Pictures Collection

    1000 hình 3D từ cuộc sống thật, chất lượng cao ko phải chụp từ máy 3DS nha! Vài hình minh hoạ: Link nà: Sẵn tiện cho mình hỏi ở trong đây có ai coi được hình 3D side-by-side mà ko cần kính ko? Mấy hình minh hoạ ở trên có ai nhìn ra 3D ko?
Top