Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. C

    [Hot] Wii U unbox

    Randal mua máy + games ở đâu thế ? Wii U NTSC-JP có chọn ngôn ngữ được không ? '~'
  2. C

    Giải đáp thắc mắc chung về Wii

    máy em khi cài Preloader đã bị semi brick khi vào sytem menu nó báo lỗi em vào homebrew bằng Preloader ko dc khi vào nó nói : Auto booting HBC . maybe tiltle not installed ai giúp em với
Top