Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. Z

    Help lỗi khi chép game vào hdd

    mình down game từ đây remgame giải nén ra iso , nhưng khi add vào ổ cứng thì bị dòng đỏ như vầy, xin hỏi mình làm sai ờ đâu mình đã: copy vào usb cũng báo lỗi chia ổ cứng ra 490gb định dạng fat32 cungx ko dc
Top