Azure Striker Gunvolt Striker Pack [CIA]

#1


Information:


Developer: Inti Creates
Publisher: Inti Creates
Platform: Nintendo 3DS
Genre: Action game, Platform game
Release Date: 4/10/2016
Region: USA
Language: English
Size: 911 MB

Description:
Bản này bao gồm cả 2 bản 1 và 2. Ngoài ra bổ sung thêm một vài boss mới cũng như có thêm tính năng hỗ trợ Amiibo (Shovel Knight). Game cũng thêm một vài hội thoại mới và hoàn toàn có giọng nói Nhật hết.

Screenshots:

Trailer/Gameplay:

Trailer:


Gameplay:


Download Links:

CIA
Download
 

Bình luận bằng Facebook

Top