Các thẻ bài Lunalight mới trong Duelist Pack: Legend Duelist 4

Cửa hàng game Nintendo nShop


Duelist Pack: Legend Duelist 4 vừa phát hành ngày 10/11 qua tại Nhật Bản. Và trong đó có 5 thẻ bài mới dành cho những người chơi Yu-Gi-Oh! thích sử dụng Lunalight. Cùng điểm qua nhé.

Moonlight Sabre Dancer / Lunalight Sabre Dancer
DARK Beast-Warrior Fusion Effect Monster
LV9 3000/2600
Materials: 3 “Lunalight” monsters
Must be Fusion Summoned.
You can only use this card name’s (3) effect once per turn.
(1) Gains 200 ATK for each Beast-Warrior monster that is currently banished or in a GY.
(2) Cannot be targeted by your opponent’s card effect.
(3) During your Main Phase, except during the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 3000 ATK until the end of this turn.

Moonlight Yellow Marten / Lunalight Yellow Marten
DARK Beast-Warrior Effect Monster
LV4 800/2000
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) If this card is in your hand or GY: You can target 1 “Lunalight” card you control, except “Lunalight Yellow Marten”; return that card to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish it if it leaves the field.
(2) If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 “Lunalight” Spell/Trap from your Deck to your hand.

Moonlight Emerald Bird / Lunalight Emerald Bird
DARK Beast-Warrior Effect Monster
LV4 1200/1000
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) If this card is Normal/Special Summoned: You can send 1 “Lunalight” card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card.
(2) If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Level 4 or lower “Lunalight” monster you have that is currently banished or in your GY, except “Lunalight Emerald Bird”; Special Summon it in Defense Position, but its effects effects are negated.

Moonlight Serenade Dance / Lunalight Serenade Dance
Continuous Trap Card
You can only use this card name’s (2) effect once per turn.
(1) When a Fusion Monster(s) is Fusion Summoned to your field: You can target 1 of those monsters; apply the following effects.
•Special Summon 1 “Lunalight Token” (DARK/Beast-Warrior/Level 4/2000 ATK/2000 DEF) to your opponent’s field.
•That target gains 500 ATK for each monster the opponent controls.
(2) During your Main Phase: You can banish this card from your GY; send 1 card from your hand to the GY, and if you do, Special Summon 1 “Lunalight” monster from your Deck.

Moonlight Fusion / Lunalight Fusion
Normal Spell Card
You can only activate a card with this card’s name once per turn.
(1) Fusion Summon a “Lunalight” Fusion Monster using monsters in your hand or that you control as fusion materials. If your opponent controls a monster that was Special Summoned from the Extra Deck, you can use 1 “Lunalight” monster in your Deck or Extra Deck as one of the fusion materials.

Mua bài Yu-Gi-Oh! chính hãng tại: https://www.nshop.com.vn/pages/yu-gi-oh-trading-card-game
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Mua máy PS4 tại nShop

Banner Blog 4

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Gundam Plaza

Gundam Plaza

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Top