Câu chuyện về Guardragon trong bài Yu-Gi-Oh! được hé lộ

Cửa hàng game Nintendo nShop


Bạn còn nhớ chú rồng nhỏ World Chalice Guardragon lần đầu tiên xuất hiện ở Code of the Duelist booster pack không? Trong Savage Strike booster pack vừa phát hành ở Nhật có hẳn một chủ đề mới lấy theo tên Guardragon đấy. Cùng xem qua các thẻ bài mới này, cũng như câu chuyện về xuất thân của các nhân vật trong đó nhé. (Savage Strike sẽ phát hành tiếng Anh tháng 2 năm sau)

Sự khởi động của “World Legacy – World Wand” đã khiến cho World Legacy cuối cùng là “World Ark” kích hoạt. Bằng sức mạnh của nó, tất cả World Legacy được tái sinh thành “Guardragons”, và chiến đấu để xác định số phận của thế giới...


Shugoryuu Yustia / Yustia the Guardragon
Water Dragon / Tuner / Normal
LV2 0/2100
Flavour text: The World Key sheds tears that do not flow, as destiny is fulfilled.
The Gates of the Divine crumble before the braying, and the snake devours the dream of the protector(s).
That soul lies in the place where it all began, while their soul lies in the place where it all shall end.
— This star, this world, is a divine prison that should never be unlocked.


Shugoryuu Garmides / Garmides the Guardragon
Earth Dragon / Effect
LV3 1600/1000
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) If a Normal Monster is sent to your GY: You can Special Summon this card from your hand.
(2) If this card is in your GY: You can send 1 Dragon monster from your hand to the GY; add this card to your hand.

Yustia the Guardragon sinh ra từ “World Chalice”.​


Garmides the Guardragon sinh ra từ “World Crown”​Shugoryuu Prominesis / Prominesis the Guardragon
Fire Dragon / Effect
Lv1 500/200
You can only use this card name’s (2) effect once per turn.
(1) You can send this card from your hand or field to the GY, then target 1 Dragon monster you control; it gains 500 ATK/DEF until the end of your opponent’s turn.
(2) If this card is in your GY while a Normal Monster is sent to your GY: You can Special Summon this card, but banish it if it leaves the field.

Shugoryuu Andrake / Andrake the Guardragon
Wind Dragon / Special Summon / Effect
LV4 2000/600
Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) If this card is Special Summoned from the hand or Deck: You can double this card’s original ATK/DEF until the end of the next turn.
(2) If this card is Special Summoned from the GY, or if this banished card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it.

Prominesis the Guardragon sinh ra từ “World Wand”Andrake the Guardragon sinh ra từ “World Ark”Shugoryuu Elpy / Elpy the Guardragon
Dark Dragon / Link / Effect
Link-1 1000 / L
1 Level 4 or lower Dragon monster
You can only Special Summon “Elpy the Guardagon” once per turn.
You can only use this card name’s (2) effect once per turn.
(1) You cannot Special Summon monsters, except Dragon monsters.
(2) During your Main Phase: You can Special Summon 1 Dragon monster from your hand or Deck to your zone 2 or more Link Monsters are pointing to.

Shugoryuu Pisty / Pisty the Guardragon
Dark Dragon / Link / Effect
Link-1 1000 / R
1 Level 4 or lower Dragon monster
You can only Special Summon “Pisty the Guardagon” once per turn.
You can only use this card name’s (2) effect once per turn.
(1) You cannot Special Summon monsters, except Dragon monsters.
(2) You can target 1 of your Dragon monsters that is banished or in your GY: Special Summon it to your zone 2 or more Link Monsters are pointing to.

Elpy the Guardragon sinh ra từ “World Armor”Pisty the Guardragon sinh ra từ “World Shield”​Shugoryuu Agarpain / Agarpain the Guardragon
Dark Dragon / Link / Effect
Link-2 1500 / T B
2 Dragon monsters
You can only Special Summon “Agarpain the Guardagon” once per turn.
You can only use this card name’s (2) effect once per turn.
(1) You cannot Special Summon monsters, except Dragon monsters.
(2) During your Main Phase: You can Special Summon 1 Dragon monster from your Extra Deck, to either a zone on your field, or an Extra Monster Zone, that 2 or more Link Monsters are pointing to.

Agarpain the Guardragon sinh ra từ “World Lance”


Shugoryuu no Kekkai / Guardragon’s Barrier
Spell Field
You can only use this card name’s (1) effect once per turn.
(1) You can target 1 Dragon monster you control; it gains 100 ATK/DEF x Link Rating total of all Link Monsters on the field until the end of your opponent’s turn.
(2) Once per turn, if exactly 1 Dragon monster you control would be destroyed by battle or card effect, you can send 1 Normal Monster from your hand or Deck to the GY instead.


Houkai no Shugoryuu / Guardragon of Corruption
Trap Normal
You can only activate 1 card with this card’s name per turn.
(1) Tribute 1 Dragon monster, then target 2 cards on the field; destroy them.
 

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Mua máy PS4 tại nShop

Banner Blog 4

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Gundam Plaza

Gundam Plaza

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Top