Chia sẽ Monster Hunter 4 Demo Code (US)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Mình nhận được 3 key MH4, sẽ share cho 3 trong 20 bạn có comment đầu tiên trong topic này, mình sẽ dựa vào kết quả lựa chọn ngẫu nhiên trên website: ramdom.org. Have fun.

Mình sẽ công bố kết quả vào lúc 7:00pm 16/01/15

note: đầu tiên mình chỉ chọn 10 comment nhưng đã sửa thành 20, 10 có vẻ hơi ít :P
 
Sửa lần cuối:
Vừa vào check mail cũng được tặng cho 3 code demo cho bạn nào nhanh tay chưa có code nhe:
A0711DYL00YR5TTQ
A07169EM0X5BXCQR
A070XDMT3A38B079
 
Không hiểu lắm là được tặng một code hay 2 code nữa mà k có nhu cầu nên mình cứ post y chang email được gửi cho bạn nào cần thì lấy ha.
"You’ve been selected to receive special early access to the demo for Monster Hunter 4 Ultimate for the Nintendo 3DS system.

The demo includes a selection of quests that can be played alone or with up to three others via local* or wireless broadband connection. It’s available now, and there’s no limit on play sessions. Happy hunting!
A074PYTR1VEJSY9L
To get your hunting party going, here is an extra code to share with a friend:

A0714G200ML9R9GC"
."
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top