HN closed

Cửa hàng game Nintendo nShop

Bạn không bán lẻ băng thì khó mà đi vì không phải ai mua máy cũng muốn lấy hết đám games kia.

Chúc bạn thành công!


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

tronglovan

Nấm nhỏ
đống băng đi hết tầm bao nhiêu hả cậu
nhà mình gần cầu Đồng Trù dẫn sang Đông Anh,mình lại mù đường đoạn Đông Anh mới đau chứ,mua dần game cho con new3ds sắp tới :v
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top