Doanh số bán lẻ hàng tuần - các hệ máy tại thị trường game Nhật!

Cửa hàng game Nintendo nShop

Ruji

Nấm bình thường
Famitsu Sales: Week 38, 2014 (Sep 15 - Sep 21)

01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 316.024 / 1.303.263 <80-100%> (-68%)
02./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 60.450 / 2.503.477 <80-100%> (-1%)
03./00. [WIU] Bayonetta 2 <ACT> (Nintendo) {2014.09.20} (¥8.316) - 33.114 / NEW <40-60%>
04./04. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 17.378 / 66.147 <80-100%> (-64%)
05./06. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 15.600 / 100.093 <80-100%> (-39%)
06./02. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 12.568 / 101.177 <80-100%> (-86%)
07./05. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution <FTG> (Bandai Namco Games) {2014.09.11} (¥7.689) - 10.496 / 52.043 <60-80%> (-75%)
08./07. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥6.264) - 5.478 / 139.656 <80-100%> (-48%)
09./10. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 4.836 / 673.936 <80-100%> (+0%)
10./08. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.08.07} (¥6.145) - 4.782 / 141.672 <60-80%> (-34%)
11./09. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 4.685 / 198.233 <80-100%> (-19%)
12./13. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 3.665 / 1.248.527 <80-100%> (-11%)
13./15. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 3.100 / 189.687 <80-100%> (-14%)
14./21. [PS3] Grand Theft Auto V [Bargain Edition] <ACT> (Rockstar Games) {2014.06.26} (¥5.389) - 2.854 / 58.403 <80-100%> (-10%)
15./25. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 2.847 / 4.438.214 <80-100%> (+14%)
16./18. [PSP] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥5.184) - 2.608 / 25.061 <60-80%> (-25%)
17./12. [PS4] Samurai Warriors 4 <ACT> (Koei Tecmo) {2014.09.04} (¥7.776) - 2.551 / 17.395 <60-80%> (-39%)
18./17. [PS3] Diablo III: Ultimate Evil Edition <RPG> (Square Enix) {2014.08.21} (¥5.184) - 2.542 / 34.104 <80-100%> (-28%)
19./11. [PS3] Persona 4: Arena Ultimax # <FTG> (Atlus) {2014.08.28} (¥7.538) - 2.351 / 104.865 <80-100%> (-49%)
20./19. [3DS] Monster Hunter 4 # <ACT> (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) - 2.327 / 3.530.692 <80-100%> (-30%)
21./22. [PSV] Love Live! School Idol Paradise Vol.1: Printemps / Vol.2: BiBi / Vol.3: Lily White # <ACT> (Kadokawa Games) {2014.08.28} (¥6.998) - 2.308 / 103.359 <60-80%> (-25%)
22./20. [3DS] Medarot 8: Kabuto Ver. / Kuwagata Ver. <RPG> (Rocket Company) {2014.08.28} (¥6.264) - 2.304 / 47.816 <60-80%> (-30%)
23./23. [WIU] Hyrule Warriors # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.14} (¥7.980) - 2.044 / 114.252 <80-100%> (-25%)
24./27. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 2.013 / 2.308.444 <80-100%> (-9%)
25./00. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 2.007 / 4.179.432 <80-100%>
26./00. [3DS] Pokemon Art Academy <HOB> (Nintendo) {2014.06.19} (¥3.908) - 1.838 / 106.044 <80-100%>
27./30. [PS3] Call of Duty: Black Ops II - Dubbed Edition [New Price Edition] <ACT> (Square Enix) {2014.09.04} (¥3.024) - 1.781 / 7.321 <40-60%> (-13%)
28./24. [PS4] The Last of Us Remastered <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2014.08.21} (¥6.372) - 1.740 / 46.762 <80-100%> (-32%)
29./00. [3DS] Mario Party: Island Tour <ETC> (Nintendo) {2014.03.20} (¥4.800) - 1.601 / 433.980 <80-100%>
30./16. [XB1] Titanfall # <ACT> (Electronic Arts) {2014.09.04} (¥7.884) - 1.529 / 27.475 <60-80%> (-57%)

Top 30

3DS - 14
PS3 - 6
PS4 - 3
WIU - 3
PSV - 2
PSP - 1
XB1 - 1

HARDWARE

Mã:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 47.397 | 44.899 | 173.544 | 1.568.956 | 2.997.073 | 16.262.967 |
| PSV # | 12.137 | 13.372 | 5.306 | 893.733 | 690.115 | 3.168.872 |
| PS4 | 8.284 | 22.213 | | 703.288 | | 703.288 |
| WIU | 6.689 | 5.473 | 5.147 | 392.778 | 427.403 | 1.911.205 |
| PS3 | 5.232 | 5.977 | 11.378 | 374.636 | 605.926 | 9.943.136 |
| XB1 | 1.536 | 3.574 | | 28.672 | | 28.672 |
| PSP # | 168 | 254 | 3.935 | 82.710 | 367.225 | 19.691.203 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 81.443 | 95.762 | 201.108 | 4.059.420 | 5.168.972 | 66.069.628 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 168 | 254 | 3.935 | 82.710 | 367.225 | 19.530.628 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi lần nhìn doanh số của WiiU là tui lại buồn, game dành riêng cho hệ này toàn game chất nhưng chẳng mấy ai mua:oops:
 
Máy console mới quá yếu đã là bước đi sai lầm của nintendo rồi, vẫn có người mua ủng hộ là may rồi. Mà nhìn cái Bayonetta 2 thảm thật đầu tư lâu vậy mà :((
 

ratmoonser

Thành viên lâu năm
Máy console mới quá yếu đã là bước đi sai lầm của nintendo rồi, vẫn có người mua ủng hộ là may rồi. Mà nhìn cái Bayonetta 2 thảm thật đầu tư lâu vậy mà :((
Bayonetta trước h là thế mà, game hay, đầu tư cao nhưng kén chọn gamer !!!! Với lại đừng nói kiểu giống như mình là nhà phê bình xuất sắc ấy =]] !!!!! Dị ứng 8-}
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Japanese software sales
08/09/2014 - 14/09/2014

Software
01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 321.363 / 1.266.008 (-66%)
02./04. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 56.380 / 2.525.591 (+20%)
03./00. [WIU] Bayonetta 2 <ACT> (Nintendo) {2014.09.20} (¥8.316) - 38.828 / NEW
04./00. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 18.393 / 67.896
05./06. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 13.948 / 89.299 (-39%)
06./02. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 13.014 / 104.291 (-86%)
07./05. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution <FTG> (Bandai Namco Games) {2014.09.11} (¥7.689) - 9.389 / 49.569 (-77%)
08./07. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥6.264) - 7.936 / 129.256 (-48%)
09./08. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 6.396 / 672.313 (-6%)
10./10. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 4.554 / 1.274.296 (-7%)
11./09. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 4.334 / 184.048 (-24%)
12./20. [PS3] Grand Theft Auto V [Bargain Edition] <ACT> (Rockstar Games) {2014.06.26} (¥5.389) - 3.087 / 63.395 (-6%)
13./23. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 2.944 / 4.144.405
14./12. [PS4] Samurai Warriors 4 <ACT> (Koei Tecmo) {2014.09.04} (¥7.776) - 2.840 / 19.131 (-37%)
15./14. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.08.07} (¥6.145) - 2.792 / 139.935 (-32%)
16./15. [3DS] Medarot 8: Kabuto Ver. / Kuwagata Ver. <RPG> (Rocket Company) {2014.08.28} (¥6.264) - 2.763 / 48.069 (-27%)
17./18. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 2.719 / 163.540 (-21%)
18./21. [PS3] Diablo III: Ultimate Evil Edition <RPG> (Square Enix) {2014.08.21} (¥5.184) - 2.611 / 32.151
19./29. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 2.554 / 3.788.095
20./19. [WIU] Hyrule Warriors # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.14} (¥7.980) - 2.443 / 102.620 (-27%)

Top 20
3DS - 10
PS3 - 4
WIU - 3
PS4 - 2
PSV - 1

Hardware
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 43.592 | 39.569 | 159.388 | 1.547.486 | 2.972.851 | 16.209.406 |
| PSV # | 11.857 | 13.148 | 5.155 | 898.051 | 704.067 | 3.253.408 |
| PS4 | 8.939 | 23.623 | | 718.046 | | 718.046 |
| WIU | 8.396 | 7.062 | 5.824 | 404.857 | 451.439 | 1.930.287 |
| PS3 | 6.078 | 6.083 | 10.749 | 372.912 | 628.759 | 10.082.586 |
| XB1 | 1.314 | 3.015 | | 30.003 | | 30.003 |
| 360 | 103 | 96 | 610 | 8.293 | 19.035 | 1.647.609 |
| PSP # | 99 | 101 | 5.082 | 97.137 | 368.648 | 20.165.546 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 80.378 | 92.697 | 187.773 | 4.076.785 | 5.204.841 | 54.036.891 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 709 | 817 | | 61.918 | | 138.162 |
| PSV | 11.148 | 12.331 | 5.155 | 836.133 | 704.067 | 3.115.246 |
| 3DSLL | 35.622 | 31.602 | 118.400 | 1.171.299 | 2.017.822 | 6.597.185 |
| 3DS | 7.970 | 7.967 | 40.988 | 376.187 | 955.029 | 9.612.221 |
| PSP | 99 | 101 | 5.082 | 97.137 | 368.648 | 19.989.559 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 

Ruji

Nấm bình thường
Famitsu Sales: Week 39, 2014 (Sep 22 - Sep 28)

01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 128.983 / 1.432.246 <80-100%> (-59%)
02./00. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 98.161 / NEW <80-100%>
03./00. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥8.424) - 71.069 / NEW <80-100%>
04./02. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 64.797 / 2.568.274 <80-100%> (+7%)
05./00. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ADV> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 63.898 / NEW <80-100%>
06./00. [3DS] Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! # <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.09.25} (¥6.145) - 40.982 / NEW <60-80%>
07./00. [WIU] Fatal Frame: Oracle of the Sodden Raven <ADV> (Nintendo) {2014.09.27} (¥7.128) - 32.476 / NEW <60-80%>
08./00. [PSV] Dungeon Travelers 2: Ouritsu Tokoshan to Mamono no Fuuin # <RPG> (Aqua Plus) {2014.09.25} (¥6.264) - 18.452 / NEW <80-100%>
09./04. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 11.939 / 78.086 <80-100%> (-31%)
10./00. [PSP] La Corda d'Oro 3: Another Sky feat. Amane Gakuen # <SLG> (Koei Tecmo) {2014.09.25} (¥6.264) - 11.297 / NEW <80-100%>
11./03. [WIU] Bayonetta 2 <ACT> (Nintendo) {2014.09.20} (¥8.316) - 9.284 / 42.398 <60-80%> (-72%)
12./05. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 7.956 / 108.049 <80-100%> (-49%)
13./06. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 6.463 / 107.640 <80-100%> (-49%)
14./00. [PS3] Kamisama to Unmei Kakusei no Cross Thesis # <RPG> (Nippon Ichi Software) {2014.09.25} (¥7.344) - 6.443 / NEW <20-40%>
15./00. [PSV] Bakumatsu Rock: Ultra Soul # <ADV> (Marvelous) {2014.09.25} (¥6.264) - 5.383 / NEW <40-60%>
16./07. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution <FTG> (Bandai Namco Games) {2014.09.11} (¥7.689) - 5.055 / 57.098 <80-100%> (-52%)
17./00. [PSP] Bakumatsu Rock: Ultra Soul # <ADV> (Marvelous) {2014.09.25} (¥5.724) - 4.147 / NEW <60-80%>
18./09. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 4.111 / 678.047 <80-100%> (-15%)
19./10. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.08.07} (¥6.145) - 4.094 / 145.766 <80-100%> (-14%)
20./08. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥6.264) - 3.887 / 143.543 <80-100%> (-29%)
21./11. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 3.731 / 201.964 <80-100%> (-20%)
22./00. [PSV] Hanasaku Manimani # <ADV> (5pb.) {2014.09.25} (¥7.344) - 3.391 / NEW <60-80%>
23./12. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 3.372 / 1.251.899 <80-100%> (-8%)
24./19. [PS3] Persona 4: Arena Ultimax # <FTG> (Atlus) {2014.08.28} (¥7.538) - 3.251 / 108.116 <80-100%> (+38%)
25./21. [PSV] Love Live! School Idol Paradise Vol.1: Printemps / Vol.2: BiBi / Vol.3: Lily White # <ACT> (Kadokawa Games) {2014.08.28} (¥6.998) - 3.042 / 106.401 <60-80%> (+32%)
26./14. [PS3] Grand Theft Auto V [Bargain Edition] <ACT> (Rockstar Games) {2014.06.26} (¥5.389) - 2.700 / 61.103 <80-100%> (-5%)
27./13. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 2.649 / 192.336 <80-100%> (-15%)
28./00. [PSV] Monobeno: Pure Smile # <ADV> (HuneX) {2014.09.25} (¥7.452) - 2.469 / NEW <40-60%>
29./00. [PSP] Satomi Hakkenden: Hamaji Himenoki # <ADV> (QuinRose) {2014.09.25} (¥6.480) - 2.264 / NEW <60-80%>
30./15. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 2.245 / 4.440.459 <80-100%> (-21%)

Top 30

3DS - 9
PSV - 8
PS3 - 6
PSP - 3
WIU - 3
PS4 - 1

HARDWARE

Mã:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 32.782 | 47.397 | 139.808 | 1.601.738 | 3.136.881 | 16.295.749 |
| PSV # | 17.039 | 12.137 | 6.436 | 910.772 | 696.551 | 3.185.911 |
| WIU | 9.197 | 6.689 | 5.560 | 401.975 | 432.963 | 1.920.402 |
| PS4 | 7.259 | 8.284 | | 710.547 | | 710.547 |
| PS3 | 5.293 | 5.232 | 11.747 | 379.929 | 617.673 | 9.948.429 |
| XB1 | 1.739 | 1.536 | | 30.411 | | 30.411 |
| PSP # | 126 | 168 | 4.042 | 82.836 | 371.267 | 19.691.329 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 73.435 | 81.443 | 168.944 | 4.118.208 | 5.337.916 | 51.782.778 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 126 | 168 | 4.042 | 82.836 | 371.267 | 19.530.754 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fatal Frame vậy mà ảnh hưởng đến doanh số WiiU tốt hơn cả Bayonetta:confused:
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Japanese software sales
22/09/2014 - 28/09/2014

Software
01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 109.811 / 1.375.818 (-66%)
02./00. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 86.283 / NEW
03./00. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ADV> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 70.596 / NEW

04./02. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 66.847 / 2.592.438 (+19%)
05./00. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥8.424) - 65.498 / NEW
06./00. [3DS] Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! # <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.09.25} (¥6.145) - 43.839 / NEW
07./00. [WIU] Fatal Frame: Oracle of the Sodden Raven <ADV> (Nintendo) {2014.09.27} (¥7.128) - 27.505 / NEW
08./00. [PSV] Dungeon Travelers 2: Ouritsu Tokoshan to Mamono no Fuuin # <RPG> (Aqua Plus) {2014.09.25} (¥6.264) - 16.460 / NEW

09./00. [PS3] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 12.095 / 79.990
10./00. [PSP] La Corda d'Oro 3: Another Sky feat. Amane Gakuen # <SLG> (Koei Tecmo) {2014.09.25} (¥6.264) - 11.005 / NEW

11./05. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 7.150 / 96.449 (-49%)
12./03. [WIU] Bayonetta 2 <ACT> (Nintendo) {2014.09.20} (¥8.316) - 6.970 / 45.797 (-82%)
13./06. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 6.481 / 110.772 (-50%)
14./08. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥6.264) - 6.220 / 135.476 (-22%)
15./09. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 5.936 / 678.250 (-7%)
16./07. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution <FTG> (Bandai Namco Games) {2014.09.11} (¥7.689) - 5.628 / 55.197 (-40%)
17./00. [PS3] Kamisama to Unmei Kakusei no Cross Thesis # <RPG> (Nippon Ichi Software) {2014.09.25} (¥7.344) - 5.561 / NEW
18./00. [PSV] Bakumatsu Rock: Ultra Soul # <ADV> (Marvelous) {2014.09.25} (¥6.264) - 5.551 / NEW

19./11. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 4.342 / 188.390 (+0%)
20./10. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 4.082 / 1.278.378 (-10%)

Top 20
3DS - 6
PSV - 5
PS3 - 4
WIU - 3
PS4 - 1
PSP - 1

Hardware
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 30.439 | 43.592 | 134.244 | 1.577.925 | 3.107.095 | 16.239.845 |
| PSV # | 16.716 | 11.857 | 6.031 | 914.767 | 710.098 | 3.270.124 |
| WIU | 9.950 | 8.396 | 5.909 | 414.807 | 457.348 | 1.940.237 |
| PS4 | 8.033 | 8.939 | | 726.079 | | 726.079 |
| PS3 | 6.026 | 6.078 | 11.382 | 378.938 | 640.141 | 10.088.612 |
| XB1 | 1.113 | 1.314 | | 31.116 | | 31.116 |
| 360 | 143 | 103 | 511 | 8.436 | 19.546 | 1.647.752 |
| PSP # | 102 | 99 | 4.805 | 97.239 | 373.453 | 20.165.648 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 72.522 | 80.378 | 163.748 | 4.149.307 | 5.368.589 | 54.109.413 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 977 | 709 | | 62.895 | | 139.139 |
| PSV | 15.739 | 11.148 | 6.031 | 851.872 | 710.098 | 3.130.985 |
| 3DSLL | 22.988 | 35.622 | 93.757 | 1.194.287 | 2.111.579 | 6.620.173 |
| 3DS | 7.451 | 7.970 | 40.487 | 383.638 | 995.516 | 9.619.672 |
| PSP | 102 | 99 | 4.805 | 97.239 | 373.453 | 19.989.661 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 

Ruji

Nấm bình thường
Famitsu Sales: Week 40, 2014 (Sep 29 - Oct 05)

01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 107.259 / 1.539.505 <80-100%> (-17%)
02./00. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 85.354 / NEW <40-60%>
03./04. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 64.879 / 2.633.153 <80-100%> (+0%)
04./00. [3DS] Kinki no Magna <SLG> (Marvelous) {2014.10.02} (¥6.458) - 28.019 / NEW <40-60%>
05./05. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ACT> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 14.607 / 78.505 <80-100%> (-77%)
06./00. [PS3] Kingdom Hearts Starter Pack: HD 1.5 + II.5 ReMIX <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥10.584) - 13.656 / NEW <80-100%>
07./00. [PSV] Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star # <RPG> (Koei Tecmo) {2014.10.02} (¥6.264) - 10.641 / NEW <60-80%>
08./00. [PS4] Omega Quintet # <RPG> (Compile Heart) {2014.10.02} (¥7.538) - 9.414 / NEW <40-60%>
09./00. [PSV] Ciel Nosurge Offline: Ushinawareta Hoshi e Sasagu Uta # <ETC> (Koei Tecmo) {2014.10.02} (¥6.264) - 9.202 / NEW <60-80%>
10./02. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 8.914 / 107.075 <80-100%> (-91%)
11./07. [WIU] Fatal Frame: Oracle of the Sodden Raven <ADV> (Nintendo) {2014.09.27} (¥7.128) - 8.100 / 40.576 <80-100%> (-75%)
12./09. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 7.168 / 85.254 <80-100%> (-40%)
13./03. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥8.424) - 7.075 / 78.144 <80-100%> (-90%)
14./06. [3DS] Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! # <ADV> (Bandai Namco Games) {2014.09.25} (¥6.145) - 6.591 / 47.573 <60-80%> (-84%)
15./00. [3DS] Nazotoki Battle Tore! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo! <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.10.02} (¥5.119) - 6.158 / NEW <20-40%>
16./12. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 4.942 / 112.991 <80-100%> (-38%)
17./00. [PS3] F1 2014 <RCE> (Codemasters) {2014.10.02} (¥7.992) - 4.555 / NEW <40-60%>
18./11. [WIU] Bayonetta 2 <ACT> (Nintendo) {2014.09.20} (¥8.316) - 4.128 / 46.526 <60-80%> (-56%)
19./00. [XB1] Forza Horizon 2 # <RCE> (Microsoft Game Studios) {2014.10.02} (¥7.452) - 3.666 / NEW <60-80%>
20./13. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 3.416 / 111.056 <80-100%> (-47%)
21./18. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 3.337 / 681.384 <80-100%> (-19%)
22./19. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.08.07} (¥6.145) - 3.185 / 148.951 <80-100%> (-22%)
23./08. [PSV] Dungeon Travelers 2: Ouritsu Tokoshan to Mamono no Fuuin # <RPG> (Aqua Plus) {2014.09.25} (¥6.264) - 3.012 / 21.464 <80-100%> (-84%)
24./21. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 2.916 / 204.880 <80-100%> (-22%)
25./23. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 2.721 / 1.254.620 <80-100%> (-19%)
26./00. [PSV] Nekketsu Inou Bukatsu: Trigger Kiss # <ADV> (Idea Factory) {2014.10.02} (¥6.264) - 2.688 / NEW <60-80%>
27./27. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 2.593 / 194.929 <80-100%> (-2%)
28./16. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution <FTG> (Bandai Namco Games) {2014.09.11} (¥7.689) - 2.566 / 59.664 <80-100%> (-49%)
29./26. [PS3] Grand Theft Auto V [Bargain Edition] <ACT> (Rockstar Games) {2014.06.26} (¥5.389) - 2.112 / 63.215 <80-100%> (-22%)
30./20. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥6.264) - 1.867 / 145.410 <80-100%> (-52%)

Top 30

3DS - 10
PS3 - 7
PSV - 7
WIU - 3
PS4 - 2
XB1 - 1

HARDWARE

Mã:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 23.404 | 32.782 | 117.739 | 1.625.142 | 3.254.620 | 16.319.153 |
| PSV # | 15.641 | 17.039 | 3.670 | 926.413 | 700.221 | 3.201.552 |
| WIU | 6.837 | 9.197 | 3.853 | 408.812 | 436.816 | 1.927.239 |
| PS4 | 6.791 | 7.259 | | 717.338 | | 717.338 |
| PS3 | 4.971 | 5.293 | 11.152 | 384.900 | 628.825 | 9.953.400 |
| XB1 | 1.444 | 1.739 | | 31.855 | | 31.855 |
| PSP # | 121 | 126 | 3.557 | 82.957 | 374.824 | 19.691.450 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 59.209 | 73.435 | 141.471 | 4.177.417 | 5.479.387 | 51.841.987 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 121 | 126 | 3.557 | 82.957 | 374.824 | 19.530.875 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Doanh số của Kinki no Magna (Forbidden Magna) không tệ với game dạng này nhưng bản thân tui thì mong doanh số cao hơn một chút nữa~:>
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Japanese software sales
29/09/2014 - 05/10/2014

Software
01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 105.619 / 1.481.438 (-4%)
02./00. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX # <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 84.935 / NEW
03./04. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 62.887 / 2.655.326 (-6%)
04./00. [3DS] Kinki no Magna <SLG> (Marvelous) {2014.10.02} (¥6.458) - 23.250 / NEW
05./03. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ACT> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 15.334 / 85.930 (-78%)
06./02. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 11.600 / 97.884 (-87%)
07./05. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥8.424) - 9.645 / 75.143 (-85%)
08./00. [PS4] Omega Quintet # <RPG> (Compile Heart) {2014.10.02} (¥7.538) - 9.365 / NEW
09./00. [PSV] Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star # <RPG> (Koei Tecmo) {2014.10.02} (¥6.264) - 9.240 / NEW

10./09. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 7.317 / 87.307 (-40%)

11./07. [WIU] Fatal Frame: Oracle of the Sodden Raven <ADV> (Nintendo) {2014.09.27} (¥7.128) - 7.105 / 34.610 (-74%)
12./00. [PSV] Ciel Nosurge Offline: Ushinawareta Hoshi e Sasagu Uta # <ETC> (Koei Tecmo) {2014.10.02} (¥6.264) - 7.078 / NEW
13./00. [3DS] Nazotoki Battle Tore! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo! <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.10.02} (¥5.119) - 6.739 / NEW

14./06. [3DS] Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! # <ADV> (Bandai Namco Games) {2014.09.25} (¥6.145) - 4.777 / 48.615 (-89%)
15./11. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 4.696 / 101.145 (-34%)
16./15. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 4.517 / 682.767 (-24%)
17./00. [PS3] F1 2014 <RCE> (Codemasters) {2014.10.02} (¥7.992) - 4.366 / NEW
18./08. [PSV] Dungeon Travelers 2: Ouritsu Tokoshan to Mamono no Fuuin # <RPG> (Aqua Plus) {2014.09.25} (¥6.264) - 3.843 / 20.303 (-77%)
19./13. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 3.442 / 114.214 (-47%)
20./12. [WIU] Bayonetta 2 <ACT> (Nintendo) {2014.09.20} (¥8.316) - 3.398 / 49.196 (-51%)

Top 20
3DS - 6
PSV - 5
PS3 - 4
WIU - 3
PS4 - 2

Hardware
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 22.490 | 30.439 | 122.987 | 1.600.415 | 3.230.082 | 16.262.335 |
| PSV # | 14.432 | 16.716 | 3.538 | 929.199 | 713.636 | 3.284.556 |
| WIU | 7.805 | 9.950 | 4.001 | 422.612 | 461.349 | 1.948.042 |
| PS4 | 7.350 | 8.033 | | 733.429 | | 733.429 |
| PS3 | 5.365 | 6.026 | 10.232 | 384.303 | 650.373 | 10.093.977 |
| XB1 | 1.062 | 1.113 | | 32.178 | | 32.178 |
| PSP # | 84 | 102 | 4.093 | 97.323 | 377.546 | 20.165.732 |
| 360 | 80 | 143 | 354 | 8.516 | 19.900 | 1.647.832 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 58.668 | 72.522 | 146.119 | 4.207.975 | 5.514.708 | 54.168.081 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 922 | 977 | | 63.817 | | 140.061 |
| PSV | 13.510 | 15.739 | 3.538 | 865.382 | 713.636 | 3.144.495 |
| 3DSLL | 16.130 | 22.988 | 85.885 | 1.210.417 | 2.197.464 | 6.636.303 |
| 3DS | 6.360 | 7.451 | 37.102 | 389.998 | 1.032.618 | 9.626.032 |
| PSP | 84 | 102 | 4.093 | 97.323 | 377.546 | 19.989.745 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 

Ruji

Nấm bình thường
Famitsu Sales: Week 41, 2014 (Oct 06 - Oct 12)

01./00. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 1.617.949 / NEW <80-100%>
02./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 81.959 / 1.621.464 <80-100%> (-24%)
03./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 58.487 / 2.691.640 <80-100%> (-10%)
04./02. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 24.575 / 109.929 <60-80%> (-71%)
05./00. [PS3] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 17.128 / NEW <60-80%>
06./00. [PS4] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 16.998 / NEW <60-80%>
07./00. [PS4] Driveclub <RCE> (Sony Computer Entertainment) {2014.10.09} (¥6.372) - 7.611 / NEW <20-40%>
08./05. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ACT> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 6.559 / 85.064 <80-100%> (-55%)
09./04. [3DS] Kinki no Magna <SLG> (Marvelous) {2014.10.02} (¥6.458) - 6.203 / 34.222 <60-80%> (-78%)
10./15. [3DS] Nazotoki Battle Tore! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo! <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.10.02} (¥5.119) - 5.111 / 11.269 <40-60%> (-17%)
11./00. [PSV] FIFA 15 <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥5.940) - 4.431 / NEW <40-60%>
12./12. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 4.417 / 89.671 <80-100%> (-38%)
13./16. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 4.178 / 117.169 <80-100%> (-15%)
14./10. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 3.267 / 110.342 <80-100%> (-63%)
15./11. [WIU] Fatal Frame: Oracle of the Sodden Raven <ADV> (Nintendo) {2014.09.27} (¥7.128) - 3.162 / 43.738 <80-100%> (-61%)
16./21. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 3.160 / 684.544 <80-100%> (-5%)
17./22. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.08.07} (¥6.145) - 3.125 / 152.076 <80-100%> (-2%)
18./13. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥8.424) - 3.029 / 81.173 <80-100%> (-57%)
19./07. [PSV] Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star # <RPG> (Gust) {2014.10.02} (¥6.264) - 2.990 / 13.631 <60-80%> (-72%)
20./14. [3DS] Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! # <ADV> (Bandai Namco Games) {2014.09.25} (¥6.145) - 2.797 / 50.370 <60-80%> (-58%)
21./24. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 2.576 / 207.456 <80-100%> (-12%)
22./27. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 2.459 / 197.388 <80-100%> (-5%)
23./25. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 2.454 / 1.257.074 <80-100%> (-10%)
24./00. [3DS] Majin Bone: Jikan to Kuukan no Majin <RPG> (Bandai Namco Games) {2014.10.09} (¥6.145) - 2.245 / NEW <20-40%>
25./00. [PSV] Flowers <ADV> (Prototype) {2014.10.09} (¥5.184) - 2.084 / NEW <60-80%>
26./20. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 2.038 / 113.094 <80-100%> (-40%)
27./00. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 2.035 / 4.185.115 <80-100%>
28./09. [PSV] Ciel Nosurge Offline: Ushinawareta Hoshi e Sasagu Uta # <ETC> (Gust) {2014.10.02} (¥6.264) - 1.997 / 11.199 <60-80%> (-78%)
29./18. [WIU] Bayonetta 2 <ACT> (Nintendo) {2014.09.20} (¥8.316) - 1.936 / 48.462 <60-80%> (-53%)
30./23. [PSV] Dungeon Travelers 2: Ouritsu Tokoshan to Mamono no Fuuin # <RPG> (Aqua Plus) {2014.09.25} (¥6.264) - 1.808 / 23.272 <80-100%> (-40%)

Top 30

3DS - 13
PSV - 7
PS3 - 4
PS4 - 3
WIU - 3

HARDWARE

Mã:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 263.010 | 23.404 | 242.780 | 1.888.152 | 3.497.400 | 16.582.163 |
| PS4 | 9.883 | 6.791 | | 727.221 | | 727.221 |
| PSV # | 9.410 | 15.641 | 58.682 | 935.823 | 758.903 | 3.210.962 |
| WIU | 5.107 | 6.837 | 3.405 | 413.919 | 440.221 | 1.932.346 |
| PS3 | 4.446 | 4.971 | 12.939 | 389.346 | 641.764 | 9.957.846 |
| XB1 | 918 | 1.444 | | 32.773 | | 32.773 |
| PSP # | 95 | 121 | 3.062 | 83.052 | 377.886 | 19.691.545 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 292.869 | 59.209 | 321.992 | 4.470.286 | 5.801.379 | 52.134.856 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| n-3DS | 233.483 | | | 233.483 | | 233.483 |
| PSP | 95 | 121 | 3.062 | 83.052 | 377.886 | 19.530.970 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Hy vọng Captain Toad giúp thúc đẩy doanh số của WiiU một phần nào đó:oops:
 
Monster Hunter 4 vẫn bán chạy nhỉ mà bên nhật bán bản G chứ sao lại là bản Ultimate nhỉ o_O. Mà con số máy phiên bản N3DS MH4 ra cùng với nhau chắc là hết hàng đúng không :).
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Japanese software sales
06/10/2014 - 12/10/2014

Software
01./00. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 1.446.289 / NEW
02./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 76.392 / 1.557.829 (-28%)
03./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 57.583 / 2.712.909 (-8%)
04./02. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX # <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 21.158 / 106.093 (-75%)
05./00. [PS4] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 16.719 / NEW
06./00. [PS3] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 16.149 / NEW
07./00. [PS4] Driveclub <RCE> (Sony Computer Entertainment) {2014.10.09} (¥6.372) - 8.620 / NEW

08./05. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ACT> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 7.184 / 93.113 (-53%)
09./13. [3DS] Nazotoki Battle Tore! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo! <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.10.02} (¥5.119) - 6.106 / 12.845 (-9%)
10./06. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 5.021 / 102.905 (-57%)
11./07. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥8.424) - 4.330 / 79.473 (-55%)
12./00. [PSV] FIFA 15 <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥5.940) - 4.253 / NEW
13./04. [3DS] Kinki no Magna <SLG> (Marvelous) {2014.10.02} (¥6.458) - 4.247 / 27.497 (-82%)
14./10. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 4.160 / 91.467 (-43%)
15./15. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 4.151 / 105.296 (-12%)
16./16. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 3.996 / 686.763 (-12%)
17./22. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 3.170 / 1.284.799 (-2%)
18./09. [PSV] Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star # <RPG> (Gust) {2014.10.02} (¥6.264) - 3.157 / 12.398 (-66%)
19./23. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 2.906 / 194.510 (-10%)
20./11. [WIU] Fatal Frame: Oracle of the Sodden Raven <ADV> (Nintendo) {2014.09.27} (¥7.128) - 2.710 / 37.320 (-62%)

Top 20
3DS - 8
PS3 - 4
PSV - 4
PS4 - 2
WIU - 2

Hardware
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 261.873 | 22.490 | 213.570 | 1.862.288 | 3.443.652 | 16.524.208 |
| PS4 | 11.697 | 7.350 | | 745.126 | | 745.126 |
| PSV # | 9.298 | 14.432 | 60.166 | 938.497 | 773.802 | 3.293.854 |
| WIU | 6.309 | 7.805 | 3.276 | 428.921 | 464.625 | 1.954.351 |
| PS3 | 4.954 | 5.365 | 12.395 | 389.257 | 662.768 | 10.098.931 |
| XB1 | 809 | 1.062 | | 32.987 | | 32.987 |
| 360 | 97 | 80 | 575 | 8.613 | 20.475 | 1.647.929 |
| PSP # | 67 | 84 | 3.467 | 97.390 | 381.013 | 20.165.799 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 295.104 | 58.668 | 294.152 | 4.503.079 | 5.808.860 | 54.463.185 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 737 | 922 | | 64.554 | | 140.798 |
| PSV | 8.561 | 13.510 | 60.166 | 873.943 | 773.802 | 3.153.056 |
|n-3DSLL| 164.756 | | | 164.756 | | 164.756 |
| n-3DS | 70.050 | | | 70.050 | | 70.050 |
| 3DSLL | 19.727 | 16.130 | 141.245 | 1.230.144 | 2.338.709 | 6.656.030 |
| 3DS | 7.340 | 6.360 | 72.325 | 397.338 | 1.104.943 | 9.633.372 |
| PSP | 67 | 84 | 3.467 | 97.390 | 381.013 | 19.989.812 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
Tháng 9/2014 - Khoảng thời gian bán hàng tốt nhất
tính từng đầu năm 2014 của NintendoNhóm nghiên cứu thị trường NPD vừa cho biết: Thị trường video game trong tháng 9/2014 là khoảng thời gian nhiều biến động và hoàn toàn diễn biết theo chiều ngược lại với những dự đoán. Cụ thể là, Micosoft Xbox One vẫn có doanh số kém hơn so với Sony PlayStation 4, và không hề có dấu hiệu cải thiệt về doanh số như những dự đoán trước đó. Một điều bất ngờ nữa, đó là tựa game ‘Destiny’ vươn lên dẫn đầu trong danh sách các tựa game đa-nền (multi platforms).

Đặc biệt, tháng 9/2014 dường như là thời điểm mà Nintendo gặp rất nhiều thuận lợi, sau những nổ lực không biết mệt mỏi của họ. 02 tựa game ‘Super Smash Bros.’ và ‘Hyrule Warriors’ là tâm điểm của doanh số bán hàng trong tháng này của Nintendo, khi tạo ra hơn 50% lợi nhuận so với tháng trước. Điều mà tựa game gần đây nhất ‘Mario Kart 8’ đã không làm được. Nổi bật nhất, đó là tựa game ‘Super Smash Bros.’ dành cho máy chơi game cầm tay Nintendo 3DS. Tựa game này đã gây ấn tượng, khi bán được tới 705.000 bản chỉ trong 02 ngày cuối cùng của tháng 09, giúp ‘Super Smash Bros.’ giành lấy vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh số các tựa game trên thị trường video game cùng tháng. Cùng thời điểm, 3DS cũng bán được thêm hơn 140.000 chiếc nữa.

Tựa game ‘Hyrule Warriors’ bán được 190.000 bản, tại thị trường Mỹ, và ‘Mario Kart 8’ cũng vừa chạm mốc 1,2 triệu bản. Đây là mốc doanh số khá cao của những tựa game dành riêng cho chiếc console Wii U của Nintendo. Người dùng cũng bắt đầu tỏ ra quan tâm đến chiếc máy game console mới nhất của Nintendo, khi doanh số của Wii U cũng vừa chạm mức hơn 7 triệu chiếc, tính trên tất cả các thị trường. Trong tương lai gần, Nintendo hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái được thêm nhiều con số ấn tượng hơn trên bảng xếp hạng. Khi tựa game ‘Bayonetta 2’ nhận được nhiều đánh giá cao từ những trang chuyên tin ngành video game bằng những điểm số rất cao, thì Nintendo hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng này. Về tương lai xa, Nintendo có thể hoàn toàn đặt niềm tin thành công về mặt doanh số vào mùa mua sắm cuối năm 2014 này.

Trong lúc, doanh số của Wii U gần như ‘hụt hơi’ và tụt lại khá xa so với PlayStation 4 của Sony và Xbox One của Microsoft, thì những thông tin trên phần nào tạo ra được những ‘tia sáng hy vọng ở cuối đường hầm’ cho Nintendo và giúp họ tiếp tục cố gắng ‘củng cố lại đội hình’, để vượt qua những khó khăn trước mắt.

Hiện tại doanh số bán hàng của Wii U là ‘điểm đen’ khiến cho các nhà phát triển thứ 3 ‘e ngại’ trong việc đầu tư sản phẩm của họ lên nền tảng này. Hàng loạt tựa game đình đám, như là: Destiny, Call of Duty, Madden, Assassin’s Creed… vẫn chưa có mặt trên Wii U. Các tựa game cứu cánh cho Wii U đang có mặt trên thị trường, chủ yếu là đến từ ‘chính hãng’ Nintendo hoặc là sản phẩm hợp tác của Nintendo với các hãng khác. Bởi thế nên sứ mệnh của những tựa game này là cực kỳ quan trọng, do vừa phải tạo ra lợi nhuận từ doanh số bán lẻ được tính trên từng tựa game, mà còn phải giúp doanh số bán lẻ của hệ máy console Wii U cải thiện.


Việc Nintendo phát triển tựa game ‘Super Smash Bros.’ trên nền máy chơi game cầm tay 3DS là điều được các nhà quan sát ngành giải trí điện tử đánh giá cao. Cho thấy Nintendo là hãng nhạy bén và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội để vượt khó. Sự có mặt của tựa game này trên nền 3DS không những mang lại yếu tố kích cầu cho doanh số phần cứng, mà còn mang lại khoản lợi nhuận cao tính riêng cho ‘Super Smash Bros.’, và cả những ảnh hưởng tích cực gián tiếp đến dòng máy Wii U nữa. Mario Kart và Super Smash Bros. là những ‘giải pháp tình thế’ hết sức hiệu quả là điều khó có thể phủ nhận của Nintendo. Nhưng, cái cách mà họ tận dụng lợi thế này mới là điều đáng chú ý.
 

Ruji

Nấm bình thường
Famitsu Sales: Week 42, 2014 (Oct 13 - Oct 19)

01./01. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 260.485 / 1.878.434 <80-100%> (-84%)
02./02. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 59.664 / 1.681.128 <80-100%> (-27%)
03./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 46.365 / 2.738.005 <80-100%> (-21%)
04./00. [PSV] Chaos Ring III: Prequel Trilogy <RPG> (Square Enix) {2014.10.16} (¥5.184) - 14.483 / NEW <20-40%>
05./04. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 11.620 / 121.549 <60-80%> (-53%)
06./05. [PS3] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 5.182 / 22.310 <60-80%> (-70%)
07./00. [PSV] Amnesia Later × Crowd: V Edition <ADV> (Idea Factory) {2014.10.16} (¥7.020) - 4.943 / NEW <60-80%>
08./13. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 3.320 / 120.489 <80-100%> (-21%)
09./06. [PS4] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 3.056 / 20.054 <60-80%> (-82%)
10./12. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 2.941 / 92.612 <80-100%> (-33%)
11./10. [3DS] Nazotoki Battle Tore! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo! <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.10.02} (¥5.119) - 2.921 / 14.190 <40-60%> (-43%)
12./17. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.08.07} (¥6.145) - 2.894 / 154.970 <80-100%> (-7%)
13./08. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ACT> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 2.862 / 87.926 <80-100%> (-56%)
14./16. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 2.734 / 687.278 <80-100%> (-13%)
15./09. [3DS] Kinki no Magna <SLG> (Marvelous) {2014.10.02} (¥6.458) - 2.706 / 36.928 <60-80%> (-56%)
16./21. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 2.532 / 209.988 <80-100%> (-2%)
17./15. [WIU] Fatal Frame: Oracle of the Sodden Raven <ADV> (Nintendo) {2014.09.27} (¥7.128) - 2.361 / 46.099 <80-100%> (-25%)
18./23. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 2.264 / 1.259.338 <80-100%> (-8%)
19./27. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 2.163 / 4.187.278 <80-100%> (+6%)
20./14. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 2.128 / 112.470 <80-100%> (-35%)
21./22. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 2.034 / 199.422 <80-100%> (-17%)
22./18. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥8.424) - 1.891 / 83.064 <80-100%> (-38%)
23./00. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 1.837 / 2.315.272 <80-100%>
24./20. [3DS] Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! # <ADV> (Bandai Namco Games) {2014.09.25} (¥6.145) - 1.757 / 52.127 <60-80%> (-37%)
25./00. [PS3] Grand Theft Auto V [Bargain Edition] <ACT> (Rockstar Games) {2014.06.26} (¥5.389) - 1.629 / 66.423 <80-100%>
26./26. [PS4] Destiny # <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 1.506 / 114.600 <80-100%> (-26%)
27./07. [PS4] Driveclub <RCE> (Sony Computer Entertainment) {2014.10.09} (¥6.372) - 1.488 / 9.099 <40-60%> (-80%)
28./00. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥6.264) - 1.485 / 148.562 <80-100%>
29./11. [PSV] FIFA 15 <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥5.940) - 1.482 / 5.913 <40-60%> (-67%)
30./19. [PSV] Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star # <RPG> (Gust) {2014.10.02} (¥6.264) - 1.468 / 15.099 <60-80%> (-51%)

Top 30

3DS - 13
PSV - 7
PS3 - 5
PS4 - 3
WIU - 2

HARDWARE

Mã:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 117.810 | 263.010 | 164.115 | 2.005.962 | 3.661.515 | 16.699.973 |
| PSV # | 9.844 | 9.410 | 25.211 | 945.667 | 784.114 | 3.220.806 |
| PS4 | 6.810 | 9.883 | | 734.031 | | 734.031 |
| PS3 | 4.209 | 4.446 | 12.531 | 393.555 | 654.295 | 9.962.055 |
| WIU | 4.017 | 5.107 | 3.083 | 417.936 | 443.304 | 1.936.363 |
| XB1 | 698 | 918 | | 33.471 | | 33.471 |
| PSP # | 88 | 95 | 3.222 | 83.140 | 381.108 | 19.691.633 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 143.476 | 292.869 | 209.527 | 4.613.762 | 6.010.906 | 52.278.332 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ mới để ý là Animal Crossing bán được 4 triệu bản :eek:
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Japanese software sales
13/10/2014 - 19/10/2014

Software
01./01. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 327.212 / 1.773.501 (-77%)
02./02. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 53.075 / 1.610.904 (-31%)
03./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 42.778 / 2.755.687 (-26%)
04./00. [PSV] Chaos Ring III: Prequel Trilogy <RPG> (Square Enix) {2014.10.16} (¥5.184) - 12.436 / NEW
05./04. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX # <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 11.215 / 117.309 (-47%)
06./06. [PS3] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 4.462 / 20.612 (-72%)
07./00. [PSV] Amnesia Later × Crowd: V Edition <ADV> (Idea Factory) {2014.10.16} (¥7.020) - 3.668 / NEW
08./16. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 3.625 / 690.387 (-9%)
09./10. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥7.344) - 3.309 / 106.214 (-34%)
10./15. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 3.303 / 108.599 (-20%)

11./08. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ACT> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 3.283 / 96.396 (-54%)
12./05. [PS4] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 3.038 / 19.757 (-82%)
13./09. [3DS] Nazotoki Battle Tore! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo! <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.10.02} (¥5.119) - 2.936 / 15.782 (-52%)
14./17. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 2.934 / 1.287.733 (-7%)
15./14. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 2.858 / 94.324 (-31%)
16./21. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 2.666 / 3.797.831
17./11. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II # <RPG> (Nihon Falcom) {2014.09.25} (¥8.424) - 2.631 / 82.104 (-39%)
18./19. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 2.598 / 197.108 (-11%)
19./23. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme # <ACT> (Koei Tecmo) {2014.08.28} (¥6.264) - 2.158 / 143.048
20./29. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 2.118 / 4.153.186


Top 20
3DS - 9
PSV - 5
PS3 - 4
PS4 - 1
WIU - 1

Hardware
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 113.238 | 261.873 | 154.578 | 1.975.526 | 3.598.230 | 16.637.446 |
| PSV # | 9.391 | 9.298 | 25.763 | 947.888 | 799.565 | 3.303.245 |
| PS4 | 8.046 | 11.697 | | 753.172 | | 753.172 |
| WIU | 5.293 | 6.309 | 2.999 | 434.214 | 467.624 | 1.959.644 |
| PS3 | 4.779 | 4.954 | 11.643 | 394.036 | 674.411 | 10.103.710 |
| XB1 | 728 | 809 | | 33.715 | | 33.715 |
| PSP # | 100 | 67 | 3.651 | 97.490 | 384.664 | 20.165.899 |
| 360 | 88 | 97 | 539 | 8.701 | 21.014 | 1.648.017 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 141.663 | 295.104 | 199.979 | 4.644.742 | 6.008.839 | 54.604.848 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 630 | 737 | | 65.184 | | 141.428 |
| PSV | 8.761 | 8.561 | 25.763 | 882.704 | 799.565 | 3.161.817 |
|n-3DSLL| 60.348 | 164.756 | | 225.104 | | 225.104 |
| n-3DS | 29.341 | 70.050 | | 99.391 | | 99.391 |
| 3DSLL | 16.771 | 19.727 | 94.988 | 1.246.915 | 2.433.697 | 6.672.801 |
| 3DS | 6.778 | 7.340 | 59.590 | 404.116 | 1.164.533 | 9.640.150 |
| PSP | 100 | 67 | 3.651 | 97.490 | 384.664 | 19.989.912 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 

Ruji

Nấm bình thường
Famitsu Sales: Week 43, 2014 (Oct 20 - Oct 26)

01./01. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 148.020 / 2.026.454 <80-100%> (-43%)
02./00. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2014 <SPT> (Konami) {2014.10.23} (¥7.538) - 76.924 / NEW <80-100%>
03./00. [PS3] The Evil Within <ADV> (Bethesda Softworks) {2014.10.23} (¥6.264) - 66.033 / NEW <60-80%>
04./00. [PS4] The Evil Within # <ADV> (Bethesda Softworks) {2014.10.23} (¥7.884) - 54.341 / NEW <40-60%>
05./00. [3DS] Tales of the World: Reve Unitia <RPG> (Bandai Namco Games) {2014.10.23} (¥5.627) - 53.903 / NEW <40-60%>
06./00. [PSV] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2014 <SPT> (Konami) {2014.10.23} (¥7.538) - 42.397 / NEW <60-80%>
07./02. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 38.983 / 1.720.111 <80-100%> (-35%)
08./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 34.675 / 2.772.680 <80-100%> (-25%)
09./00. [PSV] Super Hero Generation # <SLG> (Bandai Namco Games) {2014.10.23} (¥7.171) - 14.651 / NEW <60-80%>
10./00. [PS3] Super Hero Generation # <SLG> (Bandai Namco Games) {2014.10.23} (¥8.208) - 11.847 / NEW <40-60%>
11./04. [PSV] Chaos Ring III: Prequel Trilogy <RPG> (Square Enix) {2014.10.16} (¥5.184) - 7.155 / 21.638 <40-60%> (-51%)
12./05. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 6.548 / 128.097 <60-80%> (-44%)
13./00. [XB1] The Evil Within <ADV> (Bethesda Softworks) {2014.10.23} (¥7.884) - 3.038 / NEW <60-80%>
14./06. [PS3] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 2.938 / 25.248 <60-80%> (-43%)
15./08. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 2.627 / 123.116 <80-100%> (-21%)
16./00. [360] The Evil Within <ADV> (Bethesda Softworks) {2014.10.23} (¥6.264) - 2.211 / NEW <80-100%>
17./12. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.08.07} (¥6.145) - 2.151 / 157.121 <80-100%> (-26%)
18./14. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 2.140 / 689.418 <80-100%> (-22%)
19./10. [PS3] Destiny <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.09.11} (¥8.532) - 2.013 / 94.625 <80-100%> (-32%)
20./13. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ACT> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 2.011 / 89.937 <80-100%> (-30%)
21./00. [PSP] Pre Pia: Prince Pia Carrot <ADV> (HuneX) {2014.10.23} (¥7.020) - 1.958 / NEW <60-80%>
22./15. [3DS] Kinki no Magna <SLG> (Marvelous) {2014.10.02} (¥6.458) - 1.918 / 38.846 <60-80%> (-29%)
23./09. [PS4] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 1.714 / 21.768 <60-80%> (-44%)
24./19. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 1.704 / 4.188.982 <80-100%> (-21%)
25./21. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 1.634 / 201.056 <80-100%> (-20%)
26./18. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 1.615 / 1.260.953 <80-100%> (-29%)
27./11. [3DS] Nazotoki Battle Tore! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo! <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.10.02} (¥5.119) - 1.614 / 15.804 <60-80%> (-45%)
28./25. [PS3] Grand Theft Auto V [Bargain Edition] <ACT> (Rockstar Games) {2014.06.26} (¥5.389) - 1.558 / 67.981 <80-100%> (-4%)
29./16. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 1.544 / 211.532 <80-100%> (-39%)
30./23. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 1.471 / 2.316.743 <80-100%> (-20%)

Top 30

3DS - 13
PS3 - 7
PSV - 4
PS4 - 2
360 - 1
PSP - 1
WIU - 1
XB1 - 1

HARDWARE

Mã:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 98.794 | 117.810 | 117.010 | 2.104.756 | 3.778.525 | 16.798.767 |
| PSV # | 12.832 | 9.844 | 24.002 | 958.499 | 808.116 | 3.233.638 |
| PS4 | 7.903 | 6.810 | | 741.934 | | 741.934 |
| PS3 | 4.678 | 4.209 | 12.129 | 398.233 | 666.424 | 9.966.733 |
| WIU | 3.385 | 4.017 | 3.010 | 421.321 | 446.314 | 1.939.748 |
| XB1 | 1.177 | 698 | | 34.648 | | 34.648 |
| PSP # | 97 | 88 | 3.451 | 83.237 | 384.559 | 19.691.730 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 128.866 | 143.476 | 160.667 | 4.742.628 | 6.171.573 | 52.407.198 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Monster Hunter 4U cán mốc 2 triệu một cách nhẹ nhàng, easy money8->
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Japanese software sales
13/10/2014 - 19/10/2014

Software
01./01. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) - 172.348 / 1.945.850 (-47%)
02./00. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2014 <SPT> (Konami) {2014.10.23} (¥7.538) - 81.981 / NEW
03./00. [PS3] The Evil Within <ADV> (Bethesda Softworks) {2014.10.23} (¥6.264) - 59.388 / NEW
04./00. [PS4] The Evil Within <ADV> (Bethesda Softworks) {2014.10.23} (¥7.884) - 59.204 / NEW
05./00. [PSV] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2014 <SPT> (Konami) {2014.10.23} (¥7.538) - 50.836 / NEW
06./00. [3DS] Tales of the World: Reve Unitia <RPG> (Bandai Namco Games) {2014.10.23} (¥5.627) - 47.037 / NEW

07./02. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 36.625 / 1.647.529 (-31%)
08./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 30.497 / 2.786.183 (-29%)
09./00. [PSV] Super Hero Generation # <SLG> (Bandai Namco Games) {2014.10.23} (¥7.171) - 16.802 / NEW
10./00.
[PS3] Super Hero Generation # <SLG> (Bandai Namco Games) {2014.10.23} (¥8.208) - 12.566 / NEW

11./04. [PSV] Chaos Ring III: Prequel Trilogy <RPG> (Square Enix) {2014.10.16} (¥5.184) - 6.967 / 19.402 (-44%)
12./05. [PS3] Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX # <RPG> (Square Enix) {2014.10.02} (¥7.179) - 6.238 / 123.546 (-44%)
13./00. [XB1] The Evil Within <ADV> (Bethesda Softworks) {2014.10.23} (¥7.884) - 3.233 / NEW
14./08. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 2.821 / 693.208 (-22%)
15./10. [3DS] Dragon Quest X Online <RPG> (Square Enix) {2014.09.04} (¥4.104) - 2.676 / 111.276 (-19%)
16./06. [PS3] FIFA 15 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.10.09} (¥7.884) - 2.451 / 23.062 (-45%)
17./00. [360] The Evil Within <ADV> (Bethesda Softworks) {2014.10.23} (¥6.264) - 2.419 / NEW
18./16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 2.367 / 3.800.198 (-11%)
19./14. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 2.234 / 1.289.968 (-24%)
20./11. [PSV] DanganRonpa: Another Episode <ACT> (Spike Chunsoft) {2014.09.25} (¥7.020) - 2.132 / 98.528 (-35%)

Top 20
3DS - 7
PS3 - 5
PSV - 4
360 - 1
PS4 - 1
WIU - 1
XB1 - 1

Hardware
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 96.590 | 113.238 | 109.508 | 2.072.116 | 3.707.738 | 16.734.036 |
| PSV # | 13.025 | 9.391 | 24.513 | 960.913 | 824.078 | 3.316.270 |
| PS4 | 8.942 | 8.046 | | 762.114 | | 762.114 |
| PS3 | 5.138 | 4.779 | 11.460 | 399.174 | 685.871 | 10.108.848 |
| WIU | 4.273 | 5.293 | 2.598 | 438.487 | 470.222 | 1.963.917 |
| XB1 | 613 | 728 | | 34.328 | | 34.328 |
| 360 | 89 | 88 | 351 | 8.790 | 21.365 | 1.648.106 |
| PSP # | 76 | 100 | 3.807 | 97.566 | 388.471 | 20.165.975 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 128.746 | 141.663 | 152.979 | 4.773.488 | 6.161.818 | 54.733.594 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 795 | 630 | | 65.979 | | 142.223 |
| PSV | 12.230 | 8.761 | 24.513 | 894.934 | 824.078 | 3.174.047 |
|n-3DSLL| 59.386 | 60.348 | | 284.490 | | 284.490 |
| n-3DS | 21.281 | 29.341 | | 120.672 | | 120.672 |
| 3DSLL | 10.665 | 16.771 | 69.001 | 1.257.580 | 2.502.698 | 6.683.466 |
| 3DS | 5.258 | 6.778 | 40.507 | 409.374 | 1.205.040 | 9.645.408 |
| PSP | 76 | 100 | 3.807 | 97.566 | 388.471 | 19.989.988 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top