Final Fantasy 8 PSX no Bug [MF] [PSX]

Cửa hàng game Nintendo nShop

cancery1987

OrangeJuly
Thành viên BQT
#1
Final fantasy VIII PSX


-----------------
Pass xả nén: Cancery1987 hoặc cancery1987
Dung lượng game : 2,1GB+300MB rev file
CFW tested : 5.00m33-6, 5.50gen D3, 6.20pro B10
Đây là bản FFVIII Fix ID thành SLPS02180 ,không bao giờ bị treo máy khi Draw skill , gần như là hoàn hảo cho game FF-VIII PSX
Khi ở các đoạn phim dùng Pops 3.72, còn chơi game thì dùng Pops 3.90
Down tất cả về, cả file rar và file rev cho vào cùng 1 thư mục, xả nén từ file rar part 1. Copy vào thư mục PSP/GAME và thưởng thức !
------------------

Link Folder : http://www.mediafire.com/index.php#fb7478gblgibj
http://www.mediafire.com/folder/fb7478gblgibj/FF8_PSX

Link lẻ :
http://www.mediafire.com/download/p3fnkekee7yl6sr/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part01.rar
http://www.mediafire.com/download/i0tizyz9wemg3wv/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part01.rev
http://www.mediafire.com/download/q61omq5ydyfav88/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part02.rar
http://www.mediafire.com/download/e6o29qqatzdczw9/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part02.rev
http://www.mediafire.com/download/c1xm3cr98576qa6/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part03.rar
http://www.mediafire.com/download/jvwc9ju2nqacjq0/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part03.rev
http://www.mediafire.com/download/hkw63ebtkgszvh6/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part04.rar
http://www.mediafire.com/download/331v7eiqdbncxhd/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part05.rar
http://www.mediafire.com/download/p7hyanmxmi1zs9q/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part06.rar
http://www.mediafire.com/download/kaiwmnl4vy4bgrt/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part07.rar
http://www.mediafire.com/download/qk4cc57d2b2sfga/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part08.rar
http://www.mediafire.com/download/lxrzurg6qcg70bk/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part09.rar
http://www.mediafire.com/download/k2d6jg2lnz5gvwq/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part10.rar
http://www.mediafire.com/download/z09nqwkb2bld0j3/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part11.rar
http://www.mediafire.com/download/ceyj9zj8tlyacdw/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part12.rar
http://www.mediafire.com/download/qxdbawua0utmqco/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part13.rar
http://www.mediafire.com/download/6x4on6x8wbxb4x7/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part14.rar
http://www.mediafire.com/download/yfv58j27c0fy0za/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part15.rar
http://www.mediafire.com/download/fr855wx5xad8nx3/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part16.rar
http://www.mediafire.com/download/mpg974y79kc2bvo/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part17.rar
http://www.mediafire.com/download/ngp7b68e5xmrbio/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part18.rar
http://www.mediafire.com/download/dfam0v2em96spnj/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part19.rar
http://www.mediafire.com/download/hn3vpq8dn61u259/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part20.rar
http://www.mediafire.com/download/c2r6khomxb6cccw/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part21.rar
http://www.mediafire.com/download/aw0lo22lp2c4248/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part22.rar
http://www.mediafire.com/download/fusddxep2m4bdj6/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part23.rar
http://www.mediafire.com/download/b0zqe718bdebu51/FF8-SLPS02180-Cancery1987.part24.rar
 

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Top