Gamecube - Game ISO Collection

Cửa hàng game Nintendo nShop


lemonadess nói:

Topic giới thiệu ISO của máy GameCube. Những game này có thể ghi ra đĩa và chơi trên Wii được. Mình đã test với Soul Calibur 2

Nhấn nút thanks cho bài post cung cấp link game mà bạn đã down nha. :)

Rayman 3 - Hoodlum Havoc

Mã:
http://www.megaupload.com/?d=PJDMEIRR
http://www.megaupload.com/?d=MGTFHYYK
http://www.megaupload.com/?d=GIUCBIDJ
http://www.megaupload.com/?d=ZXXBPUGM
http://www.megaupload.com/?d=ESETAF10
http://www.megaupload.com/?d=6B45RZPP
http://www.megaupload.com/?d=JA1T3H55
http://www.megaupload.com/?d=R7BQFHOD
http://www.megaupload.com/?d=UNF403FK
http://www.megaupload.com/?d=5UMT6GN5
http://www.megaupload.com/?d=5O3QIV8G
Super Smash Bros. Melee

Mã:
http://www.megaupload.com/?d=27AAF52N
http://www.megaupload.com/?d=6RL5432U
http://www.megaupload.com/?d=SJQ7F905
http://www.megaupload.com/?d=U787VTVU
http://www.megaupload.com/?d=MCDCF0L8
http://www.megaupload.com/?d=ZAZYE7BB
http://www.megaupload.com/?d=OQYZAYBJ
http://www.megaupload.com/?d=YLQ24NAO
http://www.megaupload.com/?d=Y9DVXEO2
http://www.megaupload.com/?d=7B61SKGE
http://www.megaupload.com/?d=RE87SJ69
 
1080º - Avalanche [PAL]
Mã:
http://www.megaupload.com/?d=GJH0VWPV
http://www.megaupload.com/?d=GGCQG2FY
http://www.megaupload.com/?d=LOB592U4
http://www.megaupload.com/?d=2CRGYVMK
http://www.megaupload.com/?d=6QZZPYV3
http://www.megaupload.com/?d=HXF9BNOH
http://www.megaupload.com/?d=P9R49MZR
http://www.megaupload.com/?d=2AKAOSBB
http://www.megaupload.com/?d=B9JK2TIX
 
ATV - Quad Power Racing 2 (PAL)


Mã:
http://www.megaupload.com/?d=JSGFKRDU
http://www.megaupload.com/?d=6AH7CL36
http://www.megaupload.com/?d=SETX0WSH
http://www.megaupload.com/?d=OO2YB5GM
http://www.megaupload.com/?d=29Q1YN98
 
Spartan: Total Warrior PALMã:
 http://www.megaupload.com/?d=Q3LRUZJ2
 http://www.megaupload.com/?d=Q5RM3LV0
 http://www.megaupload.com/?d=BDLCH60N
 http://www.megaupload.com/?d=25VND11B
 http://www.megaupload.com/?d=4CKC71FP
 http://www.megaupload.com/?d=SJY6QDCA
 http://www.megaupload.com/?d=E0GX5GW1
 http://www.megaupload.com/?d=8HY1SAV0
 http://www.megaupload.com/?d=RWYCZ4JA
 http://www.megaupload.com/?d=WXS45T3K
 http://www.megaupload.com/?d=Z72IYGIY
 

lemonadess

Banned
Thêm mấy game nữa nè. Hình như admin nhà mình cũng có hứng thú tìm mấy game GameCube :D Bảo đảm chơi được trên Wii, cần có tay cầm GameCube

Luigi's Mansion PAL


Mã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MB3UDRE2[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=DIWNKHK1[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=040PJSFR[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=KPVKNHRG[/URL]
 

lemonadess

Banned
Soul Calibur II PAL
Đã từng chơi game này trên GameCube, hay hơn hẳn cái Legends cho Wii nhìu :(Mã:
[COLOR=#ff0000][U]Direct Download Links[/U][/COLOR]
 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=FGJRQ4E6[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=BTHB09Z5[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=R9TIXHW8[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GZET2QWA[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=8RBI7EYO[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=522S5IT0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SS712YXL[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MGRSXPZ3[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=OZJVXTIH[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=OIPMCS9T[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CIK0JYT9[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=LFMMTHJV[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=01L4CH3K[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CYEXT3X6[/URL]
 

lemonadess

Banned
Thêm 1 lố torrent cho ai có điều kiện đây. Chơi được trên Wii nhé, khỏi lo :D

Mã:
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Baten.Kaitos.PAL-ESP.iso.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Baten.Kaitos.PAL-ESP.iso.torrent"]GC-ISO.Baten.Kaitos.PAL-ESP.iso.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Mario.Power.Tennis.PAL-Multi5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Mario.Power.Tennis.PAL-Multi5.torrent"]GC-ISO.Mario.Power.Tennis.PAL-Multi5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-SIO.Wario.World.PAL.MULTI5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-SIO.Wario.World.PAL.MULTI5.torrent"]GC-SIO.Wario.World.PAL.MULTI5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Rayman.3.Hoodlum.Havok.PAL-MULTI5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Rayman.3.Hoodlum.Havok.PAL-MULTI5.torrent"]GC-ISO.Rayman.3.Hoodlum.Havok.PAL-MULTI5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Mario.Golf.Toadstool.Tour.PAL-MULTI5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Mario.Golf.Toadstool.Tour.PAL-MULTI5.torrent"]GC-ISO.Mario.Golf.Toadstool.Tour.PAL-MULTI5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Metroid.Prime.PAL-MULTI6.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Metroid.Prime.PAL-MULTI6.torrent"]GC-ISO.Metroid.Prime.PAL-MULTI6.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Pikmin.2.PAL.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Pikmin.2.PAL.torrent"]GC-ISO.Pikmin.2.PAL.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Bomberman.Generation.PAL-ESP.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Bomberman.Generation.PAL-ESP.torrent"]GC-ISO.Bomberman.Generation.PAL-ESP.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Metroid.Prime.2.Echoes.PAL-MULTI6..torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Metroid.Prime.2.Echoes.PAL-MULTI6..torrent"]GC-ISO.Metroid.Prime.2.Echoes.PAL-MULTI6..torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Spartan.Total.Warrior.PAL.ESP.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Spartan.Total.Warrior.PAL.ESP.torrent"]GC-ISO.Spartan.Total.Warrior.PAL.ESP.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Eternal.Darkness.PAL.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Eternal.Darkness.PAL.torrent"]GC-ISO.Eternal.Darkness.PAL.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Luigi%27s.Mansion.PAL-MULTI5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Luigi%27s.Mansion.PAL-MULTI5.torrent"]GC-ISO.Luigi's.Mansion.PAL-MULTI5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Soul.Calibur.2.MULTI5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Soul.Calibur.2.MULTI5.torrent"]GC-ISO.Soul.Calibur.2.MULTI5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Super.Mario.Sunshine.PAL-Multi5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Super.Mario.Sunshine.PAL-Multi5.torrent"]GC-ISO.Super.Mario.Sunshine.PAL-Multi5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Luigis.Mansion.PAL-MULTI5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Luigis.Mansion.PAL-MULTI5.torrent"]GC-ISO.Luigis.Mansion.PAL-MULTI5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Metal.Gear.Twin.Snakes.PAL-MULTI5.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Metal.Gear.Twin.Snakes.PAL-MULTI5.torrent"]GC-ISO.Metal.Gear.Twin.Snakes.PAL-MULTI5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Dragons.Lair.3D.PAL.torrent"]GC-ISO.Dragons.Lair.3D.PAL.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Viewtiful.Joe.PAL-Multi5.torrent"]GC-ISO.Viewtiful.Joe.PAL-Multi5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Digimon.Rumble.Arena.2.PAL.Multi4.torrent"]GC-ISO.Digimon.Rumble.Arena.2.PAL.Multi4.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Zelda-The.wind.waker.PAL.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Zelda-The.wind.waker.PAL.torrent"]GC-ISO.Zelda-The.wind.waker.PAL.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gcpal/GC-ISO.Resident.Evil.2.PAL.Spa.torrent"][IMG]http://www.wiiiso.com/page/download.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Resident.Evil.2.PAL.Spa.torrent"]GC-ISO.Resident.Evil.2.PAL.Spa.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Mario.Kart.EUR.torrent"]GC-ISO.Mario.Kart.EUR.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Super.Smash.Bros.Melee.PAL-MULTI5.torrent"]GC-ISO.Super.Smash.Bros.Melee.PAL-MULTI5.torrent[/URL] 
[URL="http://www.wiiiso.com/download/gamecube-iso.php?filename=GC-ISO.Resident.Evil.Zero.PAL-Multi6.torrent"]GC-ISO.Resident.Evil.Zero.PAL-Multi6.torrent[/URL]
 

lemonadess

Banned
Metal Gear Solid, The Twin Snake

Mã:
http://www.megaupload.com/?d=IPXGXIP6
http://www.megaupload.com/?d=APBNNOFD
http://www.megaupload.com/?d=DJQTHEQF
http://www.megaupload.com/?d=J41ZDQSO
http://www.megaupload.com/?d=HZ2DOTAH
http://www.megaupload.com/?d=SZIG08RC
http://www.megaupload.com/?d=K9LCLYMB
http://www.megaupload.com/?d=K3L1TFOW
http://www.megaupload.com/?d=11CRTOW9
http://www.megaupload.com/?d=47IM1CYE
http://www.megaupload.com/?d=22YDM9PG
http://www.megaupload.com/?d=A927YGYU
http://www.megaupload.com/?d=ZFONN8LJ
http://www.megaupload.com/?d=K85AQ402
http://www.megaupload.com/?d=W8N8KRPL
http://www.megaupload.com/?d=MK8W5WDZ
http://www.megaupload.com/?d=D35AISE7
http://www.megaupload.com/?d=SRE2FT8G
http://www.megaupload.com/?d=E4LSAO5W
http://www.megaupload.com/?d=010NAIT0
http://www.megaupload.com/?d=NWIGUY0T
http://www.megaupload.com/?d=6X9ZIVI7
http://www.megaupload.com/?d=A6NIYH88
http://www.megaupload.com/?d=Q88S5K4L
http://www.megaupload.com/?d=NNQVNZPT
http://www.megaupload.com/?d=P6UFF2NX
http://www.megaupload.com/?d=B76IFK2X
http://www.megaupload.com/?d=2PCRJF45
http://www.megaupload.com/?d=JQNCV6ST
http://www.megaupload.com/?d=TVYRB2L5
http://www.megaupload.com/?d=M7YHYDBL
http://www.megaupload.com/?d=EEUALPGJ
http://www.megaupload.com/?d=TB3P8VUZ
http://www.megaupload.com/?d=563JERFW
http://www.megaupload.com/?d=M78EQTRY
http://www.megaupload.com/?d=4716E21G
http://www.megaupload.com/?d=72MRTVM1
http://www.megaupload.com/?d=F7PO0105
http://www.megaupload.com/?d=7P8USG0U
http://www.megaupload.com/?d=2HH6WUWE
http://www.megaupload.com/?d=OAN0K4KZ
http://www.megaupload.com/?d=9EUMYPJL
http://www.megaupload.com/?d=FOIGWLRJ
http://www.megaupload.com/?d=JDYJX53G
http://www.megaupload.com/?d=67CX6XUO
http://www.megaupload.com/?d=4V7RN9C6
http://www.megaupload.com/?d=SLIDKDDI
http://www.megaupload.com/?d=NYL8K2M

Resident Evil Zero


Mã:
p1 http://www.megaupload.com/?d=OI656GN0
p2 http://www.megaupload.com/?d=L2OC91HL
p3 http://www.megaupload.com/?d=Q8YDR0LE
p4 http://www.megaupload.com/?d=3XD4LV3Y
p5 http://www.megaupload.com/?d=IR6P7Y45
p6 http://www.megaupload.com/?d=VMYPH1BF
p7 http://www.megaupload.com/?d=NY0ECQU3
p8 http://www.megaupload.com/?d=QRLNRABU
p9 http://www.megaupload.com/?d=5HM6Z6OF
p10 http://www.megaupload.com/?d=CXW7ELZU
p11 http://www.megaupload.com/?d=2KGV62XP
p12 http://www.megaupload.com/?d=E2QNBDC1
p13 http://www.megaupload.com/?d=B68RVYI1
p14 http://www.megaupload.com/?d=ODUDX8SQ
p15 http://www.megaupload.com/?d=P7ESXHK1
p16 http://www.megaupload.com/?d=NU4EFS3R
p17 http://www.megaupload.com/?d=LFSJ234A
p18 http://www.megaupload.com/?d=E6EZVVWG
p19 http://www.megaupload.com/?d=KE8PTMNO
p20 http://www.megaupload.com/?d=RS1XPIMT
p21 http://www.megaupload.com/?d=EJ3SRKX4
p22 http://www.megaupload.com/?d=HCX34LOM
p23 http://www.megaupload.com/?d=2XWA0BE8
p24 http://www.megaupload.com/?d=Q13OG2Z0
p25 http://www.megaupload.com/?d=X9IPBB07
p26 http://www.megaupload.com/?d=7APDKKO5
p27 http://www.megaupload.com/?d=9VXCH29H
p28 http://www.megaupload.com/?d=BJ6OGWJQ
p29 http://www.megaupload.com/?d=535NQPX9
p30 http://www.megaupload.com/?d=3OY83TQQ
p31 http://www.megaupload.com/?d=HTIHIEBV
p32 http://www.megaupload.com/?d=O1DWT79V
p33 http://www.megaupload.com/?d=KCSIG194
p34 http://www.megaupload.com/?d=435TTHFD
p35 http://www.megaupload.com/?d=7VMGZYHF
p36 http://www.megaupload.com/?d=U3AW5BKH
p37 http://www.megaupload.com/?d=KVP1IGID
p38 http://www.megaupload.com/?d=K0PN3JQ3
p39 http://www.megaupload.com/?d=GINA7KWL
p40 http://www.megaupload.com/?d=AJA5UEQV
p41 http://www.megaupload.com/?d=A5O2D97B
p42 http://www.megaupload.com/?d=TL9EGPMQ
p43 http://www.megaupload.com/?d=9NUV76HQ
p44 http://www.megaupload.com/?d=4RT2K1DS
p45 http://www.megaupload.com/?d=XF9KXG94
p46 http://www.megaupload.com/?d=ELY6EFJ2

[Eternal Darkness Sanity's Requiem][Ntsc]

Mã:
http://www.megaupload.com/?d=3L5DUAPE
http://www.megaupload.com/?d=J1D83ER4
http://www.megaupload.com/?d=9LN9VIX8
http://www.megaupload.com/?d=17TTEV0S
http://www.megaupload.com/?d=0NJSTGE4
http://www.megaupload.com/?d=79YCNHYP
http://www.megaupload.com/?d=MCPX6GH4
http://www.megaupload.com/?d=DTQMEJ15
http://www.megaupload.com/?d=3FOCN280
http://www.megaupload.com/?d=39PMMY8V
http://www.megaupload.com/?d=8JEKKITA
http://www.megaupload.com/?d=BU0HAEV4
http://www.megaupload.com/?d=RAYE7FLU
http://www.megaupload.com/?d=GMHSRENR
http://www.megaupload.com/?d=6CG7QVUX
http://www.megaupload.com/?d=HYWAQFXK
http://www.megaupload.com/?d=IABICGUV
http://www.megaupload.com/?d=S4G7DY2W
http://www.megaupload.com/?d=MWKFPS14
http://www.megaupload.com/?d=LHTCKPLR
http://www.megaupload.com/?d=GU8SV8KH
http://www.megaupload.com/?d=S3O4F1QH
http://www.megaupload.com/?d=KQ4SU2K0
http://www.megaupload.com/?d=46QRK4MM
http://www.megaupload.com/?d=GB2YGL64
http://www.megaupload.com/?d=26MBXZOW
 

lemonadess

Banned
Fire Emblem Path of Radience NTSC

Mã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=AQ40KT0F[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=WXFT8W8H[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=5S0HJW2L[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=PUAHNECH[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MQJXFTRV[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ELB003W2[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SAHIDR7N[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6X7YFMU0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=BMCH1H9U[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=PE8MAWOE[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=3FP92RYO[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=IXZCX20J[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=G07RLXBW[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GMM4F1Z4[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=H6R2K2LX[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=O82KA28J[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GV99NB9F[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=E6DVUPRF[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=OL1TZNCB[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=LZYRKDW6[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=B3IG5FJR[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=YPG6HFL9[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SHF31ZRJ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=VXGFDQPG[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=0DE6E8Y4[/URL]
The Legend of Zelda: The Wind Waker

Mã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=M66KQR6C[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=8862TUZ8[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CX1CP637[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MUUNTMJV[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=UP9ZTUOL[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=BZQNYDBS[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=H2MGHGW4[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=JNBSY8AZ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=HPT6QRX5[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=N2ZP0ORI[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=X1320YHE[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6Q0FYSFK[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=M1QRU0PJ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=84PV243A[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=T9KCPWKI[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=WQ51Q913[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=5F1TTYVR[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=4QXGOS6D[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6T2UQSEW[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=P599GZO0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=2VW1I58D[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=7B80SHTR[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SWFROWYT[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=YPGV46HX[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=S64GIF9M[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CUZ9OLIX[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=C13BZSEJ[/URL]
pass của 2 game này là shincube
 

lemonadess

Banned
Kirby Air Race PAL

Mã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CRPJX4IV[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=HO33UKYT[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CBXXJ8FD[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=AJL20JED[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=VG20RGT8[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=RUY0ZO5J[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=RHNBXX7Y[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=Q7FTCTX6[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=B6IDEFG7[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=VEAAWYC3[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=2H51BOR9[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=NSYB7MXZ[/URL]
 

lemonadess

Banned
Hôm nay giới thiệu tuyển tập Resident Evil luôn :D GameCube only.
Resident Evil 1


Mã:
[B]DISC 1 - NTSC[/B]
[URL]http://rapidshare.com/files/60468319/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60473011/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60474743/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60476215/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60477860/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60479504/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60481123/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60482936/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60484806/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60485182/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_01.part10.rar[/URL]

[B]DISC 2 - NTSC[/B]

[URL]http://rapidshare.com/files/60486899/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60488477/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60498009/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60501539/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60503387/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60504958/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60506471/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60508054/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60509843/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60454430/GC_-_Resident_Evil_Disk_-_02.part10.rar[/URL]
 

lemonadess

Banned
Resident Evil 2 NTSC


Mã:
[B]DISC - NTSC[/B]
[URL]http://rapidshare.com/files/61154621/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61156717/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61168224/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61170372/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61172650/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61174569/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61187868/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61199884/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61202315/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61202867/GC_-_Resident_Evil_2_-_NTSC.part10.rar[/URL]
 

lemonadess

Banned
Resident Evil 3 NTSC

Mã:
[B]DISC - NTSC[/B]
[URL]http://rapidshare.com/files/61626691/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61628583/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61630498/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61632343/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61634271/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61636252/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61638068/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61639905/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61646688/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61648664/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part10.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61651163/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part11.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61652886/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part12.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61656366/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part13.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61658337/GC_-_Resident_Evil_3_-_NTSC.part14.rar[/URL]
 

lemonadess

Banned
Resident Evil 4 NTSCMã:
[B]DISC 1 - PAL[/B]

[URL]http://rapidshare.com/files/61204310/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61205857/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61208903/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61210968/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61212289/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61213685/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61216601/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61225474/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61226753/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61228013/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part10.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61234564/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part11.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61240294/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part12.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61244382/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part13.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61245300/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_1_-_PAL.part14.rar[/URL]

[B]DISC 2 - PAL[/B]

[URL]http://rapidshare.com/files/61246728/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61247899/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61248808/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61249765/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61250819/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61251758/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61252798/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61253949/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61255107/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61256003/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part10.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61256956/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part11.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61257950/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part12.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61258883/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part13.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61259768/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_2_-_PAL.part14.rar[/URL]

[B]BONUS DISC - PAL[/B]

[URL]http://rapidshare.com/files/60499630/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_Bonus.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60456319/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_Bonus.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60458236/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_Bonus.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60459822/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_Bonus.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60461343/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_Bonus.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60463303/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_Bonus.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60465472/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_Bonus.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/60466451/GC_-_Resident_Evil_4_Disk_Bonus.part08.rar[/URL]
 

lemonadess

Banned
Ná thở với số lượng Resident Evil lun nè.

Resident Evil Code Veronica X

Mã:
[B]DISC 1 - NTSC[/B]

[URL]http://rapidshare.com/files/61323572/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61324873/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61327710/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61328919/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61330408/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61331952/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61339058/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61340648/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61660190/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61663661/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part10.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61788153/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part11.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61789880/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part12.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61791542/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part13.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61792919/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_1_-_NTSC.part14.rar[/URL]

[B]DISC 2 - NTSC[/B]

[URL]http://rapidshare.com/files/61794281/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61795708/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61797136/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61799002/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61800799/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61802963/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61804784/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61807357/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61809042/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61811347/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part10.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61812991/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part11.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61822573/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part12.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61824650/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part13.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61586879/GC_-_Resident_Evil_Code_Veronica_X_Disc_2_-_NTSC.part14.rar[/URL]
 

lemonadess

Banned
Bên Wii có Twilight Princess, tại sao gamecube không có ta :D.
Hơn nữa, đã có tuyển tập Resident Evil, hãy tiếp tục với tuyển tập Zelda nào.Mã:
[B]DISC - NTSC[/B]

[URL]http://rapidshare.com/files/61926279/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61927722/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61929092/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61930272/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61931398/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61932538/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61933698/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61934964/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part08.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61936261/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part09.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61937265/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part10.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61938505/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part11.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61939684/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part12.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61940728/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part13.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/61941708/GC_-_The_Lengend_of_Zelda_Twilight_Princess_-_NTSC.part14.rar[/URL]
 

lemonadess

Banned
Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest


Mã:
[B]DISC - PAL[/B]

[URL]http://rapidshare.com/files/63043843/GC_-_The_Legend_of_Zelda_Disc_Bonus_Zelda_Masterquest_-_PAL.part01.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/63046352/GC_-_The_Legend_of_Zelda_Disc_Bonus_Zelda_Masterquest_-_PAL.part02.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/63048886/GC_-_The_Legend_of_Zelda_Disc_Bonus_Zelda_Masterquest_-_PAL.part03.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/63051105/GC_-_The_Legend_of_Zelda_Disc_Bonus_Zelda_Masterquest_-_PAL.part04.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/63053347/GC_-_The_Legend_of_Zelda_Disc_Bonus_Zelda_Masterquest_-_PAL.part05.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/63055464/GC_-_The_Legend_of_Zelda_Disc_Bonus_Zelda_Masterquest_-_PAL.part06.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/63057681/GC_-_The_Legend_of_Zelda_Disc_Bonus_Zelda_Masterquest_-_PAL.part07.rar[/URL]
[URL]http://rapidshare.com/files/63059416/GC_-_The_Legend_of_Zelda_Disc_Bonus_Zelda_Masterquest_-_PAL.part08.rar[/URL]
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top