GameLink Gigasize

Cửa hàng game Nintendo nShop

Đây là các games được xếp vào hàng "đỉnh" và "hot" được đánh giá bởi User (không phải mình =/), link Gigasize.com! :hug[1]:

-------------------------
Real Football 2008

Click Link Below to Download:
Ed Edd and Eddy

Click Link Below to Download:
Strawberry Shortcake

Click Link Below to Download:
BEN 10

Click Link Below to Download:
Napoleon Dynamite

Click Link Below to Download:
Call of duty 4

Click Link Below to Download:
Ultimate Mortal Kombat

Click Link Below to Download:
Rayman raving rassios 2

Click Link Below to Download:
Hamsterz

Click Link Below to Download:
Kid paddle Blorks invasion

Click Link Below to Download:
Orcs & Elves

Click Link Below to Download:
Contra 4

Click Link Below to Download:
Nicktoons - Attack of the Toybots

Click Link Below to Download:
Left or Right Ambidextrous

Click Link Below to Download:
Chessmaster: The Art of Learning

Click Link Below to Download:
Build-A-Bear Workshop

Click Link Below to Download:
Pac-Pix

Click Link Below to Download:
Mr. Slime Jr.

Click Link Below to Download:
Các bạn đợi mình post xong rồi hãy reply nhé! :laugh[1]:
 
Làm sao resize ảnh để có một kích cỡ nhỉ? =(

Power Rangers: Super Legends

Click Link Below to Download:
Cocoto Racer

Click Link Below to Download:
http://www.gigasize.com/get.php?d=mjzkr2lf98b

Clever Kids: Dino Land

Click Link Below to Download:
My word coach

Click Link Below to Download:
My pet dolphin

Click Link Below to Download:
New Super Mario Bros

Click Link Below to Download:
Kirby Canvas Curse

Click Link Below to Download:
Worms Open Warfare 2

Click Link Below to Download:
SpongeBob's Atlantis SquarePantis

Click Link Below to Download:
Shrek: Ogres & Dronkeys

Click Link Below to Download:
DTM Race Driver 3: Create & Race

Click Link Below to Download:
Power Play Pool

Click Link Below to Download:
Bomberman Story DS

Click Link Below to Download:
Mario Party DS

Click Link Below to Download:
Chicken Attack DS

Click Link Below to Download:
Final Fantasy XII Revenant Wings

Click Link Below to Download:
Cooking Mama
[/IMG]
Click Link Below to Download:
Dragon Quest IV

Click Link Below to Download:
Crazy Pig

Click Link Below to Download:
Update sau... :bones[1]:
 
Enjoy!!!

Enchanted

Click Link Below to Download:
Boulder Dash - Rocks!

Click Link Below to Download:
Interactive Storybook DS Series 3

Click Link Below to Download:
Interactive Storybook DS: Series 2

Click Link Below to Download:
World Series of Poker 2008: Battle for the Bracelets

Click Link Below to Download:
Go West! A Lucky Luke Adventure

Click Link Below to Download:
Fosters Home For Imaginary Friends Imagination Invaders

Click Link Below to Download:
Master Jin Jin's IQ Challange

Click Link Below to Download:
My Spanish Coach

Click Link Below to Download:
Drawn To Life

Click Link Below to Download:
Looney Tunes: Duck Amuck

Click Link Below to Download:
--------------------------
Đây là 11 games cuối của 46 games mình đã upload ở trên. Các bạn download về và chơi vui vẻ nhé, nếu muốn review của game nào thì post request mình sẽ kiếm tài liệu translate cho! :shout[1]:
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
link die. Xthewindx up nhiều game vậy thì die vài link cũng là điều dễ hiểu thôi. Cậu chịu khó sang mấy topic link Megaupload hoặc Mediafire tìm game cần down vậy :(
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top