NEWS Metroid Prime 4 được phát triển lại từ đầu

Cửa hàng game Nintendo nShop


Vì quá trình phát triển không đem lại kết quả như mong đợi. Nintendo đã quyết định làm lại Metroid Prime 4 từ đầu. Lần này sẽ có sự tham gia của Retro Studio, nơi đã thực hiện ba tuyệt tác Metroid Prime trước đó. Delay không ai muốn cả, nhưng vẫn đỡ hơn ra game bom xịt. Hy vọng là chúng ta cuối cùng sẽ có một Metroid Prime 4 xứng tầm.
 

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

Top