Toàn Quốc [NGÀY CUỐI] Tuần Lễ TOP GOOD DEAL for Collector !!! [Hình ảnh chụp chi tiết rõ ràng] !!!!

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tuần lễ TOP GOODs DEAL bắt đầu !!! BEST DEAL for Collector !!!!

Thời gian: từ 8h ngày 19/8/2014 - 22h ngày 26/8/2014


Danh sách các mặt hàng sưu tầm nằm trong TOP GOODs DEAL:


1/ Pokemon HeartGold + Pokewalker (Super FB1): Chỉ còn 2tr [SOLD]
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667471206670938/?type=3&theater

2/ Pokemon SoulSilver + Pokewalker (FB1): Chỉ còn 1tr8
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667471933337532/?type=3&theater

3/ Pokemon Pearl (FB3): Chỉ còn 750k
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667471583337567/?type=3&theater

4/ Pokemon Pearl (FB2): Chỉ còn 850k
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667471303337595/?type=3&theater

5/ Pokemon Diamond (FB1 A - B - C): Chỉ còn 900k
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667470353337690/?type=3&theater

6/ GBA SP Platium (Fullbox): Chỉ còn 1tr1 [SOLD]
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667472860004106/?type=3&theater

7/ GBA SP Tribal Limited (Fullbox): Chỉ còn 2tr2
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667469760004416/?type=3&theater

8/ Bravely Default Collection Limited (Brand New Seal): Chỉ còn 2tr
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667468263337899/?type=3&theater

9/ Pokemon TOMY Black và White Kyurem (Brand New): Chỉ còn 750k/con
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667468463337879/?type=3&theater
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667468276671231/?type=3&theater

10/ Sách Pokemon Heartgold - Soulsilver (Mới 99%): Chỉ còn 700k
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667472426670816/?type=3&theater

11/ Sách Pokemon Paltium (Brand New seal): Chỉ còn 1tr1
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667472916670767/?type=3&theater

12/ GBA Golden Sun : The Lost Age (Brand New Seal): Chỉ còn 1tr5
https://www.facebook.com/619271498157576/photos/a.667468163337909.1073741838.619271498157576/667473216670737/?type=3&theater

Tất cả hàng số lượng chỉ có 1 cái duy nhất và được đóng gói cẩn thận trong kho L GAME STORE !!!
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top