Nintendo 3DS Swapnote/ Letterbox

Cửa hàng game Nintendo nShop

FROZENSATTHU

Nấm bình thường
Ngày tháng mấy cái note đúng theo ngày tháng nó tạo ra đó mà :rolleyes[1]:, mặc dù gửi vào các ngày khác nhau nhưng nó hiện theo ngày nó được tạo ra :beach[1]:
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top