Skill card của Pegasus lộ diện

Cửa hàng game Nintendo nShop


Như đã biết, đầu năm sau, Konami sẽ bắt đầu đưa kiểu đấu Speed Duel của Yu-Gi-Oh! Duel Links ra đời thật với các bộ sản phẩm mới, riêng biệt. Một điểm đáng chú ý là các bộ bài này sẽ đi kèm với những skill card để mô phỏng lại khả năng của từng nhân vật trong game. Đợt trước, chúng ta đã thấy skill card của Mai Valentine. Hôm nay, các thẻ skill card của Pegasus cũng được công bố. Cùng xem qua nhé.

Mặt trước: “Flip this card over when you activate this Skill.”

Mặt sau: Millennium Eye
Pegasus / Skill
At the start of the Duel, look at your opponent’s opening hand. You may choose to have that player shuffle their hand into their Deck and draw a new hand. (If both players use a Skill at the same time, the Turn player resolves their Skill first.)

Mặt trước: “At the start of the Duel, place this card in your center Spell & Trap Zone and flip it over.”

Mặt sau: It’s a Toon World!
Pegasus / Skill / Continuous Spell
This card is treated as “Toon World”.
As noted by the official Strategy Site blog, once it’s in play, “It’s a Toon World!” is a Continuous Spell Card. Anything you would do with a Continuous Spell Card applies with “It’s a Toon World!”, and if it manages to be returned to the hand, it can simply be replayed at no cost, unlike the original “Toon World”.
 

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Mua máy PS4 tại nShop

Banner Blog 4

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Gundam Plaza

Gundam Plaza

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Top