Tài con trai

Cửa hàng game Nintendo nShop

#1
Làm trai dốt mới thật thà
Nhưng đừng để gái tưởng là nói điêu
Làm trai dại mới là kiêu
Nhưng đừng để gái thấy xiêu xiêu lòng
Làm chồng giỏi mới…lòng thòng
Nhưng đừng có dại đèo bồng đa mang
Làm trai dại mới khoe sang
Nhưng đừng rách quá mấy nàng nó chê
Làm trai phải giả bộ quê
Nhưng mà đừng có lộ nghề nông dân
Làm trai ngõ mới không gần
Nhưng phải giả bộ ngại ngần chút coi
Là trai tội để…nách hoi
Nhưng đừng để “xạ” nó oi quá chừng
Làm trai gái đẹp không mừng
Thì thôi, xin hãy lừng khừng mà tu
Làm trai nhất định không ngu
Tốn cơm chính phủ, thầy bu hằng ngày
Làm trai phải giỏi cấy cầy
Đừng cho con gái được vầy vui vui !!!

Nguồn: https://thuvientho.com/tai-con-trai-54463.html#ixzz68v9p0G1p
 

Bình luận bằng Facebook

Cửa hàng game Nintendo nShop

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Banner Blog 2

Top